Развлекателен бизнес

Нелегално тото разкри НСБОП

 Служители на НСБОП и Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни престъпления разкриха на 13 май организаторите на хазартната игра “Футбол плюс”, която се разпространявала без разрешение на Комисията по хазартните игри към финансовото министерство. Била проверена фирма “Вел” ООД на Евтим и Любимир Велеви в Пловдив и София, където се намират 4 игрални зали и офиси на фирмата.
 в-к “Демокрация”, бр. 125/15.05.1998 г.          рег. 15.05.1998 г.
 

Хазартният бизнес отново натоварен със 100% увеличение на акциза

 На 27 април т.г Министерският съвет одобри поредните поправки в закона за акцизите. Според вносителите на проекта целта е хармонизиране на акцизните ставки, които се прилагат у нас, с този вид данък в рамките на Европейската общност. Предстоящото увеличение отново ще удари хазарта, ставките скачат с 100% като този път се въвежда и налог върху игралните съоръжения, който е 15% от производствената им цена. Ако парламентът приеме предложенията за бинго и рулетка, акцизът скача от 18 млн. лв. на 36 млн. лв. За игрален автомат клас Б вече ще се плаща по 300 000 лв., а за клас С авансовата сума става 600 000 лв. За други игрални съоръжения в казино налогът е 6 млн. лв.
Трите браншови организации, които представляват легалния игрален бизнес в България, остра реагираха срещу поредното увеличение. Предложените промени са в разрез с условията на валутен борд, смятат от Асоциацията на лицензираните организатори на хазартни игри в България. Според икономическата теория и реалните резултати е отчетена инфлация 15%, тогава на каква база е направено увеличението на акцизните ставки със 100%, питат от Асоциацията. Искаме при обсъждането на проблемите, които касаят регламентирането на данъчно облагане на хазартния бизнес, да участват и наши представители, с което бихме могли да помогнем за подобряване на работата на държавната администрация. Едно увеличение на акциза едва ли ще защити трудно култивираните навици за почтено плащане на данъчните задължения и едва ли ще запази развитието на легалния и професионален бизнес от нелегалния, чието разрастване при създалите се обстоятелства е гарантирано, се казва в писмото на Съюза на организаторите на хазартни игри, изпратено до зам.-финансовия министър Дора Андреева.
Време е да се потърси по-съвременна форма за облагане на бизнеса, смята Мило Борисов, президент на Българската търговска асоциация на операторите и производителите от игралната индустрия. Във всички цивилизовани страни данъкът се формира като процентна ставка от дохода на съоръженията или на съответната компания. Едно усреднено облагане, което се прилага сега, има негативни страни, защото по еднакъв начин се отнася  до една бинго-зала с 500 места и друга със 150 места. Определени форма на бизнеса се толерират, т.например едно бинго с 200 места се облага с акциз, който досегашната ставка е два пъти по-нисък от игрален салон с 200 автомата. При игралните автомати се пренебрегват такива фактори като амортизация, начална себестойност на съоръженията, ремонт и поддръжка. Това са присъщи разходи, които в бинго-залата не съществуват. Фирми, които се занимават с игрални автомати са ощетени спрямо тези, които правят бинго-салони и това веднага се отразява на пазара. Вече има достатъчно компетентни държавни ведомства, има и Комисия по хазарта и Комитет по стандартизация, но начинът по който се формира акцизът, показва, че нещата се гледат недостатъчно професионално. Нека поне веднъж се вземе под внимание мнението на браншовите организации. Що се отнася до разширяването на черния пазар г-н Борисов смята, че държавната администрация в последните години си върши работата. Нелегален пазар има във всеки бранш и във всяка страна. Въпросът е той да не надхвърля 7-8% от пазара. Същевременно вдигането на акциза е косвен фактор, но той ще накара слабо рентабилни обекти да затворят. Това до голяма степен ще оздрави легалния бранш, защото ще останат добрите организации.
 в-к “Пари” бр. 109/16.05.1998 г.                        рег 16.05.1998 г.
 

Чужденци купуват 30% от казината

 В Закона за хазарта, който предстои да влезе в кабинета, е записано, че чужденците ще имат право да притежават 30% от капитала на хазартните фирми у нас. Ще се разширят правата на Комисията по хазартни игри, която осъществява държавния контрол в този бизнес. Комисията продължава да лицензира фирмите, които организират игри на щастието, напомниха финансисти. 31 май е крайният срок за подаване на документи, а до 30 юни трябва да бъдат издадени лицензите.
 в-к “Стандарт”, бр. 2029/23.05.1998 г.                рег. 23.05.1998 г.
 
   

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"