Застрахователно дело

"Планета инс" - генезис

 "Планета инс" е новото име на застрахователното дружество "Остер инс", избрано от общото събрание на акционерите на 28 септември 1997 г. На него, освен преименуването, се взема решение капиталът на "Остер инс" да се вдигне на 3 млрд. лв., за да се покрият изискванията на Закона за застраховането. Досегашните акционери на "Остер", фирмите "Трафик инвест", ТАТ ООД, "Остерфин", "Мирабо" и Нено Ненов, купуват акции за 1,2 млрд. лв. Останалите 1,5 млрд. лв. се купуват от новите акционери Димитър Антонов Цеков, Марин Руменов Маринов, Рудолф Илков Франке, Стефан Георгиев Кръстев и Ангел Драгомиров Димитров, за които се смята, че са свързани с ВИС-2, ако не юридически, то емоционално. Останалите акции на стойност 300 милиона лева са закупени от близо 95 акционери, от които 45 са жени.
 "Октер инс" е застрахователна компания, образувана през 1994 г. Основен неин акционер е Мариус Маринов чрез своите фирми. Идеята компанията да бъде продадена или да бъдат привлечени нови хора в нея, явно е осенила създателите им още през май 1997 г., когато съветът на директорите насрочва общо събрание на 20 юни. Тогава акционерите на "Остер инс" правят промени в устава на дружеството, които засягат основно предмета на дейност на застрахователите.
 По силата на решението на общото събрание на "Планета инс" от 28 септември най-голям дял получава Марин Руменов Маринов. На негово име се води фирмата ЕТ "Марин-Марин Руменов", регистрирана през 1996 г. Към 30 март той внася като апортна вноска нива /незастроена земеделска земя/ от 13 345 кв метра, намираща се в землището на гр. Созопол, в местността "Света Агалина". Според вещите лица, оценили нивата, "през нея минава ВиК, ел и телефонни съоръжения, захранващи ваканционно селище "Дюни" и е отлична за изграждане на хотелски комплекс". Поради тази причина нивата е оценена на сумата 1 млрд и 201 млн. лв., а съдът е приел оценката на вещите лица. Любопитното е, че същата нива, апортирана на 30 март 1998 г., е закупена от Марин Руменов Маринов месец по-рано от регистрираната в Ловеч "Гида турс". Обявената стойност в бургаския нотариат е едва 10 млн. лв. Маринов притежава общо 1 265 750 броя акции от "Планета инс".
 Следващият по големина на дяловете в "Планета" нов акционер е Ангел Драгомиров Димитров. Тридесет и три годишният съсобственик на фирма "Гордън лайън" получава акции за 250 000 000 лв. срещу апортна вноска от брониран "Мерцедес 600". Съдбата на този "Мерцедес" е доста интересна - на вещите лица, които са го оценили на 250 000 DEM, не са били представени документите за закупуване. По непотвърдена информация на него се вози шефът на "ВАИ холдинг" и бос на ВИС-2 Георги Илиев. Ангел Димитров - вторият собственик след регистрацията му, става собственик на 273 380 акции.
 Също като апортна вноска е трябвало да бъде признат и друг "Мерцедес S 420", закупен от "България лизинг", притежание на Стефан Георгиев Кръстев. Той е собственик на фирма "Рефлекс", която се занимава с охрана. Вероятно това е същата фирма, която наследи ВИС-1, а нейните стикери могат да се видят по доста магазини и таксита в столицата. "Мерцедесът" е закупен от АД "Генерал лизинг България". Неин собственик пък е Кирил Кленовски, който участва в съвместна фирма "Ви Кей Джи Груп" заедно с Васил и Георги Илиеви. Тъй като апортните вноски обаче не могат да надхвърлят половината от капитала на едно застрахователно дружество според закона, този мерцедес не е приет като апорт, а на Стефан Кръстев е предложено да закупи 7400 акции. Неговото име обаче не присъства в списъка на акционерите.
 Третият апорт е с офистехника на Рудолф Илков Франке и той получава 35 466 обикновени поименни акции по номинала. Двайсет и девет годишният Франке е съсобственик във фирма за счетоводни услуги "Емеда дизайн". Така Руменов, Димитров и Франке стават собственици на 1 574 606 акции и на практика получават контролния пакет на "Планета инс" чрез апортните си вноски. Апортите се използват по две причини - първата е, че не е необходимо да доказваш произхода на парите, и втората, че не се налага да блокираш пари.
 На общото събрание на 30 септември 1997 г. от състава на съвета на директорите на преименуваната "Планета инс" са освободени досегашните участници в него Мариус Иванов Маринов, Боян Кръстев Илиев и Иван Маринов Кечеджиев. На тяхно място влизат нови хора - Светлозар Златанов, Йордан Татарски и Ясен Тенев.
 в-к "Капитал", бр.17/04.-10.05.1998 г.                        рег. 03.05.1998 г.
 

"София инс" отчете 204 млн лв. чиста печалба

 На общото си събрание миналия четвъртък акционерите от "София инс" отчетоха реализирана брутна печалба от 353 954 322 лв. След приспадането на платените данъци от 149 млн. лв., чистата печалба на дружеството остава 204 565 803 млн. лв. На базата на чистата печалба акционерите ще получат дивидент в размер на 50% като остатъкът ще бъде внесен в запасния фонд на дружеството. За миналата година застрахователната компания е събрала премии за 5.7 млрд лв. и е платила обезщетения за 1.6 млрд лв. Премийният приход от Имуществено застраховане е 12%, а делът на Автомобилното застраховане е 21.30% от общия премиен приход на "София инс".
  в-к "Пари", бр.98/04.05.1998 г.                    рег. 04.05.1998 г.
 

МЗПК Европа прие 3-годишна програма за развитие

 Чиста печалба от 600 млн.лв. отчетоха акционерите на застрахователната копания Европа. В сравнение с предшестващата година приходите са се увеличили 7.5 пъти, бързоликвидните средства и резерви надвишават значително изискуемите от границата за платежоспособност. За председател на СД и изпълнителен директор бе избран проф. Румен Георгиев. Реалният сектор на капитала на дружеството е производството, което участва с 84%.
 в-к "Пари", бр.98/04.05.1998 г.                  рег. 04.05.1998 г.
 

Нов началник на Зстрахователния надзор?

 Според източници, близки до правителството, до няколко седмици Дирекцията по застрахователен надзор можела да се сдобие с нов началник, тъй като досегашният й шеф Христов можело да стане депутат на мястото на Николай Апостолов от ОДС, който отива посланик. В избора на Христо Христов голяма и последна роля ще играе, разбира се, думата на премиера, чийто човек е той.
 Според последните слухове всички застрахователни компании със спорен лиценз щели да го получат в крайна сметка, защото съществуват сериозни опасения, че оставайки на улицата, те могат отново да се захванат с престъпен бизнес. Иначе в системата, те ще бъдат под контрол.
 в-к "Кеш", бр.18/08-14.05.1998 г.                   рег. 08.05.1998 г.
 

Член на Националния съвет по застраховане - нелегитимен?

 Юристите на в. "Кеш" алармират, че председателят на Асоциацията на българските застрахователи, който се излъчва на ротационен принцип и за т.г. е Борислав Михайлов, шеф на ДЗИ, е нелегитимен. Претенциите не са срещу неговата кандидатура, а срещу това, че в Асоциацията на застрахователите все още не членуват лицензирани дружества, което я превръща в нещо като организация на фантоми и оттам нейният председател е спорен участник в Националния съвет по застраховане. Това би превърнало автоматично всички лицензи, дадени от него, в нелегитимни.
 В подобен капан са и данъчните служби, както и всички дружества в България преди влизането в сила на Закона за застраховането, чиято дейност би трябвало да бъде обявена за незаконна.
 След влизането в сила на Закона всички застрахователни дружества попадат под неговото дествие и вече заделянето на резервите става преди облагането на финансовия резултат от дейността с данъци, което е и причината дружествата да плащат данъци и върху резервите от момента на регистрацията си до 1 юли 1996 г., срещу което те протестират. За да се освободят застрахователите от плащанията върху резервите, е нужно решение на парламента и правителството, които обаче едва ли ще пожелаят да се лишат от тези суми.
 в-к "Кеш", бр.18/08-14.05.1998 г.                   рег. 08.05.1998 г.
 

Работна група по ликвидацията на застрахователите

 Тя бе създадена в Дирекцията по застрахователен надзор през седмицата. В нея ще влизат научен сътрудник, юрист и финансист, като ще работят със съдействието на вече назначения в Дирекцията актюер. Внесени са и промени и допълнения към Закона за застраховането, които ще попълнят празнотите, появили се в хода на реформата. Основната промяна, която се предлага, цели да ограничи изнасянето на националния капитал от страната, като ще се задължат застрахователите да използват услугите на българските презастрахователни дружества, каза шефът на ДЗН Христо Христов. Глоба до 10 млн.лв. за рекламни материали се предвижда за застрахователи върху движимо и недвижимо имущество. Досега нарушенита предимно се констатираха. Нов текст се предлага и за членовете на УС, Надзорен съвет или съвет на директорите на застрахователни компании, като се допълва ограничението за висше юридическо или икономическо образование с висше инженерно-математическо или техническо такова. Допускат се и хора с натрупан професионален опит, без нужното образование.
 До няколко седмици на застрахователния пазар ще се появят три нови лицензирани компании - "Феникс", "Витоша" и ДЗИ.
 в-к "Кеш", бр.18/08-14.05.1998 г.                   рег. 08.05.1998 г.
 

Данъчни притиснаха застрахователите

 Данъчни проверки из застрахователните компании са плъзнали вчера, алармираха застрахователите. Ревизиите трябвало да установят "доколко провомерно са плащани данъците" през последните години.
 Наскоро зам.-финансовата министърка Дора Андреева издаде заповед, която задължи всички застрахователи да начисляват данък за резервите, които са заделяли от печалбата преди нейното облагане за миналите години. Указ 56, по който са били регистрирани застрахователните дружества, не съдържал текст за облагане на заделените средства. Според закона на ДЗИ, държавната компания заделя резервите си преди облагането на печалбата. Повечето от дружествата са прилагали същата формула. Ако сега се начислят налози за минали години заедно с лихвите, много от компаниите ще фалират. Най-големи проблеми могат да имат "Булстрад" и "България", които са избягвали данъци за около 70-80% от печалбите си в продължение на няколко години, твърдят осведомени. Асоциацията на българските застрахователи е поискала спешна среща с финансовия министър Муравей Радев, за да се търси изход от проблема.
 в-к "Сега", бр 107/13.05.1998 г.                          рег.13.05.1998 г
 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"