Финанси, банки, валутен борд

500 лв. дивидент на акция дава Булбанк

 Акционерите на Булбанк ще получат по 500 лв. дивидент на всяка акция, реши вчера общото събрание. Капиталът на банката ще се увеличи от 15 млрд. на 166 млрд. лв. За увеличението акционерите отделят част от печалбата в размер на 151,2 млрд. лв. Дългът на Булбанк към банките от бившия СИВ - МИБ и МБИС е изписан още преди две години, подчерта Чавдар Кънчев. В баланса й обаче остават 240 млн. долара външен дълг. През май ще се уточни с какви стоки Русия да погаси салдото от 100 млн. долара по споразумението за уреждане на дълга между България и Русия.
 в-к "24 часа", бр.115/01.05.1998 г.                рег. 01.05.1998 г.
 

Второ дело на "Плама" срещу ОББ

 Плевенският окръжен съд дава ход на дело на "Плама" срещу ОББ днес, като рафинерията иска обявяване на нищожен кредит от 3,1 млн. долара. Заемът бил даден през 1994 г. за покупка на петрол от Алжир. Това е второто дело на "Плама" срещу ОББ за нищожен кредит, първото е за 3 млн. долара. Целта била да се установи точната сума на парите, влезли в рафинерията.
 в-к "Стандарт", бр. 2010/04.05.1998 г.                рег. 04.05.1998 г.
 

Намалели активите на борда през април

 Балансовото число на борда през април възлиза вече на 4.701 трлн.лв., тъй като активите на борда са намалели с 16.622 млрд.лв. Данните са на централната банка. Месечен спад от 217.116 млрд.лв. до 1.075 трлн.лв. бележат наличните средства в чуждестранна валута. Средствата, вложени в търгуеми чуждестранни ценни книги, са се увелечили пък с 209.594 млрд.лв. Количеството на банкнотите и монетите в обращение е нараснало с 19.972 млрд.лв. до 1.380 трлн.лв. в сравнение с предходния месец. Със 191.873 млрд.лв. са по-малко средствата, които търговските банки съхраняват при БНБ. Сумите по правителствените сметки и депозити обаче са нараснали със 154.924 млрд.лв. до 2.152 трлн.лв. Депозитът на Банково управление се е увеличил с 4.524 млрд.лв. до 595.446 млрд.лв.
 в-к "Пари", бр. 99/05.04.1998 г.                     рег. 05.04.1998 г.
 

Банка "Биохим"

 На общото събрание на 28 май банката ще отчете печалба от 990 млн. лв. за м.г. В дневния ред ще има предложение да бъде гласувано увеличение на капитала с 1,5 млрд.лв., като в момента той е 16,7 млрд.лв. Част от печалбата ще бъде трансформирана в капитал на банката. В момента Баренц груп и БНБ правят диагностичен одит на Биохим и после резултатите от него ще бъдат предоставени на фирмата, която ще търси чуждестранен мениджърски екип на банката.
 в-к "Пари", бр. 99/05.04.1998 г.                     рег. 05.04.1998 г.
 

Преговорите по ФЕСАЛ-2 още не са започнали

 Преговорите между Световната банка и българското правителство по втория транш от заема ФЕСАЛ все още не са започнали, съобщи вчера Илейн Патерсън, изпълняващ длъжността постоянен представител на СБ у нас. Правителството ви все още не е подало информация за процента на раздържавените активи, уточни тя. Възможно е при започване на преговорите по транша Световната банка да завиши изискванията за процента на приватизираните предприятия на 50 на сто и да поиска раздържавяването на банки, НЕК и БТК. За да отпусне първия транш, СБ настоя да бъдат раздържавени 18 на сто от активите на държавата. Ако всички условия на СБ бъдат изпълнени, държавата ни може да разчита на финансиране в рамер на 700 млн. долара до края на 2001 година . При положение, че условията не бъдат изпълнени, тя ще финансира само отделни пректи, което ще доведе до намаляване на субсидиите.
в-к "Стандарт" бр. 2011/.05.1998 г.                              рег. 05.05.1998 г.
 

"Евробанк" отчита загуба за 1997 г.

 7,196 млрд.лв. загуба за м.г. отчита Евробанк в "Държавен вестник" вчера. За 1996 г. банката имаше загуба от 108,5 млн.лв. Тя е собственост на чешка фирма, която тя купи преди година. Преди това носеше името ТБ "Моллов". Въпреки загубите тя е успяла да спази капиталовите изисквания на централната банка. Основният капитал възлиза на 10,7 млрд.лв., а допълнителният на 2 млн.лв., сочи още балансът. 16 млрд.лв. са привлечени за м.г. от граждани и фирми. Други кредитни институции са внесли 4,4 млрд.лв. през 1997 г. Общите приходи на Евробанк за м.г. са 28,1 млрд.лв. Разходите са 35,3 млрд.лв., съобщи изп. директор Ян Тушим. ДЦК за 4,281 млрд.лв. държи банката в портфейла си. Кешовите парични средства в актива на кредитната централа възлизат на 6,4 млрд.лв. Дълготрайните финансови активи се изчисляват на 2 млрд.лв. Недвижимата собственост - на 6,7 млрд.лв.
 в-к "Континент", бр. 101/06.05.1998 г.                 рег. 06.05.1998 г.
 

200 000 фирми фалираха за 2 години

 Това заяви Емил Хърсев по БНР вчера и допълни, че закриването на 200 000 фирми в разстояние на 2 години е много висока цена за икономическата стабилизация. Според него бихме могли да платим по-ниска цена за стопанската реформа. Бившият банкер смята, че тепърва ще изпитаме тежестите на валутния борд и това ще се изрази в нетно свиване на потреблението и търговските обороти. Но след като първоначалната цена на борда вече е платена, няма смисъл да се отказваме от него, коментира Хърсев. Ако сега решим да излезем от системата на борда, това ще стане с още по-големи разрушения, категоричен е Хърсев.
  в-к "Стандарт", бр. 2012/06.05.1998 г.                     рег. 06.05.1998 г.
 

Готвят падане на ДДС при търговията с акции

 Работна група между финансовото министерство и Комитета по ценните книжа обсъжда въпроса за намаляване на ДДС при търговията с акции. Има и вариант ДДС изцяло да отпадне, каза шефът на комисията Радослав Цончев. Сега се начислява 22% ДДС върху комисионните, които инвестиционните посредници вземат при търговията с акции. Ако емитент пусне нови акции без проспект, ще лежи в затвора, предвижда законопроектът. Проверката на дейността на фондовата борса е започнала вчера, съобщи още г-н Цончев.
 в-к "Стандарт", бр. 2012/06.05.1998 г.                     рег. 06.05.1998 г.
 

Грип поваля малки и средни банки

В отчета си за депутатите, БНБ за пръв път дава отговор на въпроса, какво става с банките след финансовата криза у нас, която определят като най-голямата в Европа след войните.
 Банковата система засега се държи, макар че част от банките са болни. Някои от тях са на загуба за 1997 г. А в края на годината едва 18 от общо 34 банки са имали 10 млрд лева капитал -изискване, което трябва да бъде постигнато най-късно до 30 юни. БНБ не цитира имената на болнавите си деца, за да не предизвка излишна паника В отлично здраве са обаче големите български банки, както и чуждите. Булбанк, ДСК, ОББ, Пощенска банка, "Биохим" Експресбанк и "Хеброс"- събрани условно в първа група, отчитат печалба и то 17.5 пъти по-голяма от миналогодишната. Тайната за успеха им били валутните ЗУНК-ове и ДЦК. Загубата за сектора идва от втората група. Там са малките и средните банки. Общият им финансов резултат е загуба от 5221 млн. лв. за 1997 г. В групата влизат 18 банки: МОБ "Св. Никола", "Кредитекспрес", "България-инвест", БУБ, МБТР, "Тексим", Евробанк, Юнионбанк, БИБ, БТИБ и Тракиябанк, ПИМБ, ЦКБ, БРИБ, Столична общинска банка, Корпоративна банка. Техният среден успех е слаб, независимо, че в групата има и някои отличници.
 Ще има ли нови фалити? Подобни драконовски мерки не грозят централите засега. А основните изпитания пред банките са две: да подобрят рентабилността си и да намерят 10 млрд. лв капитал до края на идния месец. Сега банките си държат парите (24%) в ДЦК или ги прехвърлят във валута в чужди банки (28% от активите). Нито едното, нито другото им носи печалби, особено ако книжата са в левове. Кредитирането пък е замряло - от 29% пада на 22%. В същото време разходите по издръжка на банките растат главоломно. Само през втората половина на 1997 г. са се удвоили. Вторият проблем е по-сериозен, тъй като българският манталитет не допуска сдружение на капитали, доброволни банкови сливания едва ли ще има. Шанс за вдигането на капитала на 10 млрд. лв. са чуждите или наши, изнесени навън капитали. Ако те не капитализират институциите, БНБ няма автоматично да ги затвори. Вероятно ще вкара квесторите в централите и ще им даде отсрочка, преди да посегне към лицензите. Банките има и от какво да са доволни, шефовете им престанаха да се самофинансират с парите на вложителя, както и да отпускат заеми без обезпечения. Капиталовата адекватност (съотношение на капитали и рискови активи) на банковата система в края на 1997 г стигна 28.94% при 10.8% в края на 1996 г. Само три банки са имали показател под минималните 8%. Ликвидността им (годността да платят веднага) също е скочила. За банките от втора група тя е 60%, при 33% в края на 1996 г. Паричните средства са се увеличили 5 пъти и вече заемат 19% от активите.Някои банки постепенно почват да кредитират. Колкото по-бързо успеят да се адаптират към новите условия, още преди чуждите банки да са стъпили на българския пазар, толкова по-малки страхове ще има за бъдещето ни.
 в-к "24 часа" бр. 119/07.05.1998 г.                     рег. 07.05.1998 г.
 

Кенет Лей идва у нас за среща с министри

 Директорът в Световната банка за България Кенет Лей ще има срещи с представители на българското правителство на 20 и 21 май. Осем са ефективните проекти на банката в момента - за енергетиката, за телекомуникациите, за БДЖ, за ВиК дружествата, здравеопазването, за социалното осигуряване, за екологията и заема ФЕСАЛ. Показателите на изпълнение обаче в повечето от тях са под средните изисквания на Световната банка. За последните шест години процентът на проблемните проекти на банката у нас е спаднал от 62% на 38%, усвояването на средствата се е увеличило от 5 на 15 на сто.
 в-к "Труд" бр. 119/07.05.1998 г.                 рег. 07.05.1998 г.
 

Левовият пазар замира

 Търговията на междубанковия пазар на левови депозити вчера почти спря поради липсата на свежи пари от финансовите институции. Банките има много свободни средства, а в системата продължават да се наливат пари от бюджета. Само вчера финансовото министерство плати 42 млрд. лв. лихви и главници по ДЦК. Търговията замря, повечето участници предпичитат да връщат стари депозити, вместо да ги предоговарят. Оживление може да се очаква към 14-15 май, когато се плащат данъците. На вторичния пазар във вторник е била сключена 10-дневна репосделка с ДЦК с номинал 200 млн; лв. Централната банка е регистрирала две крайни продажби на валутни ЗУНК с общ номинал 86 хил. долара. На цени 74 и 75 на сто от номинала и една крайна продажба на ДЦК с номинал 500 млн. лв.
 в-к "Труд" бр. 119/07.05.1998 г.                     рег. 07.05.1998 г.
 

Бюджетен излишък от 323 млрд.лв.

 Това съобщиха от министерството на финансите за края на април. Приходите в държавната хазна дотогава са 1,460 трлн.лв., разходите - 1,137 трлн.лв. Централният републикански бюджет отчете 253 млрд.лв. излишък в края на предния месец март. Приходите в републиканския бюджет до 30 април са 1,416 трлн.лв., разходите - 1,163 трлн.лв. Общинските бюджети също отчетоха повече приходи, отколкото разходи в края на април. Общата сума на излишъка им е 28,3 млрд.лв. Собствените приходи на общините до края на миналия месец са 316,7 млрд.лв. От държавната хазна до 30 април местните бюджети са получили 128,6 млрд.лв. Разходите на общините за същия период са били 417 млрд.лв.
 в-к "Демокрация", бр. 118/08.05.1998 г.                     рег. 08.05.1998 г
 

Йордан Соколов защитава Елка Владова

 По повод уволнението на Елка Владова от поста й зам.-шеф на ГУ "Митиници", парламентарният шеф изрази несъгласие и недоумение, защото той лично бил назначавал Владова на ръководни постове в МВР, когато бил вътрешен министър. Тогава тя се справи добре, както и сега, и публикациите в пресата са изненада за мен, твърди той. Недопустими били публикации, които твърдят, че Владова била отстранена след съвместна разработка на български и американски тайни служби. Миналата седмица Соколов имал лична среща с Елка Владова в кабинета си, след което се срещнал и с и.д. шефа на НСС полк. Атанас Атанасов, твърдят очевидци.
 в-к "Пари", бр. 102/08.05.1998 г.                     рег. 08.05.1998 г
 

Уволнен директор на банка "Хеброс"

 УС на търговската банка уволни шефа на благоевградския клон на кредитната институция Яни Владиков поради бездействие и грубо неспазване на разпорежданията на УС. Проверяващите са констатирали 7 нарушения на кредитната политика - кредитите на Живко Томов-Фашиста и разложката групировка "Авал", съобщи изп. директор на банката Златарев. Само за първото тримесечие на т.г. ресурсът на клона бил намалял със 700 млн.лв. Това е третият дисциплинарно уволнен банкер.
 в-к "Демокрация", бр. 120/10.05.1998 г.             рег. 10.05.1998 г.
 

Банките ще дават кредити до 10% от капитала

 Съгласно подготвяната в момента наредба на БНБ за големите кредити, до 10% от капитала си ще раздават банките по краткосрочни кредити. Големите кредити не бива да надвишават 8 пъти капитала на банката. Нормативният акт се създава по препоръка на МВФ и ще бъде приет след гласуване на поправките към Закона за банките.
 в-к "Континент", бр. 105/11.05.1998 г.                рег. 11.05.1998 г.
 
 

Пресмятат външния ни дълг в евро

 Швейцарската групировка UBS ни предлага сътрудничество за обръщане на външния ни дълг в евро. Това заяви вчера зам.-финансовият министър Пламен Орешарски на годишната среща на ЕБВР в Киев вчера. Според него идеята е добра, защото така се намалява валутния риск за страната. Наскоро Световната банка предложи българският дълг да се обърне от долари в германски  марки.
 Инвеститорите се интересуват най-много от приватизацията на "Булгартабак" и Булбанк, каза още Орешарски след срещата си с американската "Мерил Линч". Чуждестранните инвеститори се интересували и от втората емисия български еврооблигациии. Комерсбанк вече изявила желание да посредничи при емитирането на книжата. Проектите за емисии на нашите евробонове ще станат актуални едва след като приключат преговорите за 3-годишното споразумение с МВФ. Шефката на мисията на фонда за България Ан Макгърк се очаква да пристигне в България след 24 май., собщи финансовият министър Муравей Радев.
 в-к "Стандарт" бр. 2017/11.05.1998 г.                   рег. 11.05.1998 г
 

Валутният борд ни приближава към еврото

 Присъединяването на България към ЕС и към Европейския паричен съюз са два различни етапа, заяви пред БНР Румен Аврамов, член на УС на БНБ. България трябва първо да се присъедини към Евросъюза и след това да изпълни критериите от Маастрихт. Едва след това може да се присъедини към валутния съюз. Това, което направиха страните, които образуват еврозоната, са стъпки, по които действа валутният борд в нашата страна - ценова и бюджетна стабилност. Два от най-важните закони, които прие парламента в първите месеци са Законът за БНБ и Законът за банките, които са основополагащи и променящи рамката на българската икономика. Създаването на Европейския паричен съюз е грандиозен социален и икономически проект за въвеждането на единна валута на страните от ЕС. По този начин политически се стабилизират националните валути и се избягват сътресенията, свързани с валутните курсове, и се създава нова парична система, обясни Румен Аврамов.
 В-к "Труд" бр.123/11.05.1998 г.                   рег. 11.05.1998 г
 

Евробанк и Юнионбанк няма да обслужват бюджета

 Само тези две банки ще отпаднат от списъка на финансовите институции, които могат да обслужват бюджета. БНБ отмени решението си, според което за да бъдат бюджетни кореспонденти, банките трябва да имат активи над 200 млрд лв. Централните банкери оценили това решение като грешка и решили засега да се запази старата система за определяне на обслужващите банки, като тя ще бъде променена при въвеждането на централзираното обслужване на бюджета от една сметка на БНБ.
 В-к "Капитал" бр.18/11-17.05.1998 г.                   рег. 11.05.1998 г
 

Пада основният лихвен процент /ОЛП/

 От утре той става 5,24% годишно срещу 5,32% в момента в съответствие с ниската доходност на тримесечните сконтови ДЦК, сочат данни на Министерство на финансите.
 в-к "Пари", бр. 105/12.05.1998 г.                      рег. 12.05.1998 г.
 

68 млн. DEM са изтекли от борда за седмица

 С толкова са спаднали активите на борда за седмицата до 8 май, сочат данните на БНБ. Балансовото число вече е 4,662 трлн.лв. Сумата на чуждестранните книжа се е понижила до 2,931 трлн.лв. В пасива на баланса най-голям спад бележат средствата, които се съхраняват от правителството в БНБ.
 в-к "Пари", бр. 105/12.05.1998 г.                      рег. 12.05.1998 г.
 

ДФРР на червено със $ 720 млн.

 Крледити в размер на над 165 млн.$ е отпуснал Държавният фонд за реконструкция и развитие през м.г. Отчетът и счетоводният баланс бяха приети от МС вчера. "Кремиковци" са усвоили $19.515 млн. за нов цех за разливане на стомана. Други мащабни инвестиционни проекти се осъществяват във "ВАЗ" - Сопот и "Веслец"-Враца, каза главният секретар на ДФРР Тодор Палазов. През м.г. фондът е дал гаранции по отпуснати от търговските банки кредити за зърнената реколта. Сред най-големите длъжници, които не обслужват кредитите си, е "Плама" - Плевен. Рафинерията дължи още $ 2 млн. и 300 хил. на ДФРР.
 в-к "Пари", бр. 105/12.05.1998 г.                      рег. 12.05.1998 г.

Погасяваме $850 млн. дълг към бившия СИВ

 Ще направим специални групи за изчистване на дълга ни към двете бивши банки на СИВ, заяви финансовият министър Муравей Радев на срещата на ЕБВР в Киев. Борчът ни е 850 млн. долара, като по-голямата част е към Международната инвестиционна банка. Има възможност за уреждане на дълга ни към Италия и Испания.
 Списъкът с най-добрите кандидати за "Нефтохим" ще бъде готов до края на годината, заяви при представянето на България на годишната среща на Евробанката Александър Божков. Готов е информационният меморандум за БТК, писан от "Дойче Морган Гренфел" Така до септември може да стартират офертите за БТК. До 2001 г. България ще покрие критериите на Маахстрихт и ще може да влезе в Европейския валутен съюз, каза още вицепремиерът. Напрежението в Косово може да попречи на чуждите инвеститори в България и макар че тя няма да бъде въвлечена във военен конфликт, ще пострада много от отдръпването на чужденците смята Божков.
 в-к "Стандарт", бр 2019/13.05.1998 г.                        рег.13.05.1998 г
 

БКК с нов американски съветник

 Алън Уитни е новият съветник за връзки с обществеността на Банковата консолидационна компания. Той има голям опит при действия по време на банкова или обща криза и работи от 1979 г. във федералната корпорация за застраховане на депозитите. Трябва да има информация около банковата приватизация, необходимо е да се обосноват действията на институциите, за да има доверие към тях, определи целите си в БКК Алън Уитни.
 в-к "Демокрация, бр. 14/14.05.1998 г.            рег 14.05.1998 г.
 

Муравей Радев влезе в борда на ЕБВР

 Финансовият министър Муравей Радев е избран за зам.-председател на борда на гуверньорите на ЕБВР, стана ясно след завръщането на българската делегация ог годишната среща на институцията в Киев. Очакванията за тази година са банката да направи инвестиции у нас за 150 млн. долара, прогнозира вицепремиерът Александър Божков. 40 млн. долара ще отидат за модернизиране на БТК. Липсата на приватизация в България през последните години е една от причините за слабото участие на банката в нашата икономика, обясни вицепремиерът. Сериозен международен интерес е бил регистриран спрямо продажбата на "Нефтохим" и авиокомпания "Балкан". По време на форума са били водени разговори и с кандидатите за инвестиционни посредници по продажбата на Експресбанк и Булбанк, съобщи шефът на Банковата консолидационна компания Петър Жотев. Няколко чуждестранни фирми са водили преговори с БКК като потенциални купувачи на българските държавни банки
 в.к "Континент" бр. 108/14.05.1998 г.              рег 14.05.1998 г.
 в-к "Демокрация" бр. 124/14.05.1998 г.          рег. 14.05.1998 г.
 

16 млн. долара дава Световната банка за Пирдоп

 Световната банка прие вчера заем за България в размер на 16 млн. долара за намаляване вредата върху околната среда, причинена от МДК-Пирдоп, съобщиха от Вашингтон. Заемът е даден за 20 години с гратисен период от 5 години. Общата сума на проекта, който обхваща цяла България е 25 млн. долара. Откакто България се е присъединила към Световната банка, са й отпуснати заеми на обща стойност 1,16 млрд долара за обща 15 проекта. Пилотният проект за оздравяване на околната среда, който ще финансира сега банката, се състои от два компонента. Първият е спешната оздравителна програма, тя ще се занимава със сериозни опасности за околната среда в МДК като силното замърсяване на хранилището за полутечни киселинни вещества, които изтичат от комбината. В скоро време то може да прелее и отровите да се потекат в реките или в язовир "Тополница". Вторият компонент е за възстановяване на щетите, причинени от МДК Той ще се съсредоточи в изхвърлянето на твърдите отпадъци и вече замърсени материали.
 в.к "Континент" бр. 108/14.05.1998 г.            рег 14.05.1998 г.
 

Отпада наредбата за уреждане на дълг-собственост

 Това съобщи зам.-министърът на промишлеността Марин Маринов, като поясни, че банките не са проявили интерес към наредбата. Тя бе предложена от ведомството на Божков, за да уреди откриване на процедури по замяна на дълг срещу собственост след започване на приватизационна сделка. Банковите синидици, които би трябвало да бъдат най-заинтересовани, не проявявали активно отношение към длъжниците си, каза още Маринов.
 в-к "Пари", бр. 107/14.05.1998 г.                рег. 14.05.1998 г.
 

Райфайзенбанк открива офис в Русе

 Според Дъглас Драйдън, председател на УС и изпълнителен директор на "Райфайзенбанк" България АД, Русе имал стратегическо значение в международните транспортни коридори и това гарантирало бъдещото му развитие. Новият офис ще се насочи първоначално към търговия, туризъм, транспорт и селско стопанство, каза той. Най-голямата банкова група в Австрия имала намерение да открие свои клонове в Пловдив и Варна. Няколко големи инвестиционни фонда чакали удобна възможност да купят големи пакети акции на български предприятия, обясни още г-н Драйдън.
 в-к "Демокрация", бр. 125/15.05.1998 г.          рег. 15.05.1998 г.
 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"