Коментари за обстановката в страната на чужди представители

Икономисти от ОНН предричат растеж в България

 Експертите от ООН предвиждат силен икономически растеж през 1998 г. за екосоциалистическите страни и бившите републики на Съветския съюз. Според икономическата комисия за Европа през 1998 г. за България се очаква  растеж от 3 на сто след спада от минус 7.4.
 в-к "Демокрация" бр.104/22.04.1998 г.                      рег.22.04.1998 г.
 

Инвестиционният климат в България препятства дългосрочно кредитиране

 В интервю пред в. "Банкер" Ян Тушим, председател на съвета на директорите на ЕВРОБАНК заявява, че инвестиционният клемат в България не предлазполага към дългосрочно кредитиране, както и рестриктивната надзорна политика на БНБ ограничава банките в активните им операции.  Освен това преобладаващата част от депозитите в България са краткосрочни и с такива пари не е нормално да се обслужват дългосрочни инвистизионни проекти. Не е лесно да се направят инвестиции в България, защото механизмът на приватизация непрекъснато се променя, има доста ограничения, търговията с ценни книжа също е ограничена относно приватизационните фондове. Предвидената в нормативните актове възможност за вдигане на капитала при условие - с решение на управителите на фонда, не позволва хората реално да проявят интерес към покупката на акции от фондовете, защото ако в един момент притежавате 20% от акциите на фонда, надзорният му съвет може да вземе решение за увеличаване на капитала и така от 20% вие притежавате само 5%. Това е причината да няма инвеститори, които искат да купя цял фонд. Принципът е такъв-инвеститорът купува фонд с намерение да остави част за себе си, а друга да продаде. В момента се получава така, че мениджърите на приватизационни фондове се вживяват като техни собственици и без да съобразяват с акционерите, смятат, че могат да ги продават. След като не можеш да направиш инвестиция в предприятието, за да може то да зарабо по-добре, ти си длъжен да го продадеш. Затова усилията през следващите години ще бъдат насочени към привличането на международни кредитни линии, предимно от чешки и словашки банки.
в-к "Стандарт" бр. 2011/05.05.1998 г.                              рег. 05.05.1998 г.
 

Вратите на НАТО остават отворени

  В интервю пред "Капитал" Ейвис Боулън, посланик на САЩ в София заявява, че България трябва да продължи по пътя, по който вече е тръгнала, към процеса на постигане на критериите за приемане в НАТО, да укрепва своята демакрация, да върви към пазарна икономика. Армията трябва да продължава да работи за оперативно взаимодействие с другите натовски армии, да продължи да участва в ученията "Партньорство за мир" и да преодолее затрудненията в отношенията със своите съседи. Това е най-сигурния начин за включване на България в следващата вълна на разширяване, твърди американската посланичка.
 По отношение на сигурността на Балканите г-жа Боулън смята, че България и Румъния като най-големи страни в района трябва да продължат стъпките за укрепване на демокрацията, да осъществят икономическите реформи в своите страни, да изграждат гражданско общество. Да продължи процесът на укрепване на сътрудничеството помежду им, да развиват различните форуми, да укрепват усилията си за стабилност в района. Голямо предимство за България, според г-жа Боулън е, че в страната няма доказателства за силен национализъм, характерен за Балканите и най-ясните знаци за това е фактът, че България бе от първите страни, които признаха бившата югославска република Македония.
"Мисля, че има голяма промяна в България в сравнение с февруари 1997 г., има финансова стабилизация, спряна е хиперинфлацията, въведен е валутен борд. Това е блестящ успех. Започна и процесът на реформи -икономическата и приватизацията. Понякога темповете са по-бавни отколкото сме очаквали, но посоката е правилна", заявява американската посланичка. По отношение на американските инвестиции в България г-жа Боулън смята, че процесът е бавен , защото има много административни пречки, но има белези, че американските инвеститори идват, те са все още четвърти по големина източник на преки инвестиции в България.
 В-к "Капитал", бр.18/11-17.05.1998 г.                   рег 11.05.1998 г.
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"