КАПИТАЛОВ ПАЗАР
 

На 8 май ще се учредява дилърска асоциация

 Учредителното събрание на Българската дилърска асоциация е насрочено за идната седмица в София, съобщиха от инициативния комитет.  Целта на професионалната организация ще бъде да съдейства за развитието на съвременен вътрешен финансов пазар с единни правила, с оглед на очакваната поява на нови участници като пенсионни, здравни и застрахователни фондове.
в-к "Пари", бр.98/04.05.1998 г.                  рег. 04.05.1998 г.
 

Повишен оборотът на БФБ-София

 Оборотът на официалния пазар на Българска фондова борса вчера се е повишил до 60.597 млн.лв. от 35.305 млн.лв. в сряда. В четвъртък нямаше сделки с акции на "Елкабел", петък бе почивен ден. Книжата на "Елкабел" достигнаха цени от 18 000 и 20 884 лв./акция и затвориха на втората стойност. Бяха изтъргувани 2903 акции срещу 1775 в сряда.
Оборотът на свободния пазар на борсата се повиши до 200.412 млн.лв. от 176.332 млн.лв. в четвъртък. Бяха сключени общо 66 сделки с общо 29 615 акции от масовата приватизация срещу обем от 15 195 акции в четвъртък. Изтъргувани бяха 100 акции на "Булгартабак холдинг" на 70 000 лв./акция, най-високата досега стойност, достигната в четвъртък. При останалите сделки се изтъргуваха 1788 акции на "Нефтохим" на цени между 27 600 и 28 050 лв., 92 акции на "Солвей-Соди" на цени 31 200 и 31 500 лв. и 50 акции на "Химко" на стойност 43 300 лв./акция. Регистрирана бе една блокова сделка с общо 13 443 акции на предприятието "Модул" в гр. Бяла, оборотът от която възлезе на 7,031 млн.лв.
 в-к "Пари", бр. 99/05.05.1998 г.                     рег. 05.05.1998 г.
 

Официален пазар

 За последните две седмици акциите на единственото дружество, регистрирано на официалния пазар "Елкабел", намалиха цената си и продаваното количество. Само през 4 работни дни се сключваха сделки с акции на предприятието. Това означава, че пазарът е спрял, което го прави нисколиквиден. Причината е в предположението, че "Мултигруп" притежава над 50% от капитала на дружеството.

Свободен пазар

 Тук се очертава тенденция към покачване на търговията, дължащо се на законодателните промени. Увеличението е в броя на дружествата, но се търгуват малки обеми засега. Така е например с акциите на "Соди, "СТомана", "Булгартабак" и др. Активизират се блоковите сделки, най-вече между ПФ.

Дружества

 На 06.05. т.г. на фондовата борса бе регистрирана сделка на много ниска цена - 113 лв./акция. Предмет на сделката бе "Млечна промишленост"-Благоевград. Предполага се, че това е разменна сделка между ПФ "Труд и капитал" - продавач и ПФ "АКБ Форес Социален" - купувач, за който се предполага, че притежава 60,02% от предприятието.

Фондове

 Оформят се договорно свързани фондове, като например ПФ "Доверие" имаше разменни сделки с ПФ "Албена инвест" и с ПФ "Петрол". ПФ "България" - с ПФ "Мел инвест", ПФ "Мултигрупелит" - с ПФ "Наш дом", ПФ Труд и капитал" - с ПФ "АКБ Форес Социален" и др.

Новият закон

 Той гласи, че всички сделки, в които поне една от страните е юридическо лице, са длъжни да се извършват на пода на фондовата борса.Така се осигурява прозрачност и защита на "дребния инвеститор".
 в-к "Кеш", бр.18/08-14.05.1998 г.                   рег. 08.05.1998 г.
 

Акции на "Шератон" пуснати на борсата

 2393 акции на хотел "Шератон" бяха продадени вчера на фондовата борса. В блоковата сделка приватизационен фонд изтъргува книжата на цена 16 093 лева за акция. На борсата бяха извадени още два пакета книжа на Комбината за обработка на цветни метали-София, първият пакет от 8100 акции бе продаден на цена 5364 лева за акция, а вторият бе изтъргуван по 626 лв. 90 акции на "Елкабел" бяха купени по 18 800 лв.
 в-к "Сега", бр 107/13.05.1998 г.                          рег.13.05.1998 г

 

 

Copyright 1998-2010 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"