Червеногърда мухоловка - (Ficedula parva)

снимка и определение Yanko Yankov Photography