Път: : Кой кой е : М

Христо Матанов

проф. Христо Матанов
проф. Христо Матанов

Роден в град Харманли на 5 юли 1952 г.
През 1971 г. завършва Английска езикова гимназия - София. През 1978 г. завършва Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", профил "История на Византия и на балканските народи"
.

Научен сътрудник в Института за балканистика в Българската академия на науките (БАН) и преподавател в Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1983-1987). Преподавател по средновековна история в Националната гимназия за древни езици и култури (1985-1987).

Научен сътрудник в Центъра за славяно-византийски проучвания "Акад. Иван Дуйчев" (1987-1989) и негов заместник-директор (1989-1993).

Директор на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет (април 1993-октомври 1996).

2004 - Ръководител на катедра "История на Византия и на балканските народи", ИФ, СУ Св. Климент Охридски.