OMDA.BG  не събира лична информация за посетителите на сайта!

Последни статии

Последни статии

Последни статии

Ангел Денев

4 юли 2019 г. 23:35:54
Майя Димитрова

  Александър Денев   Главен герой на моето описание е дядо ми – Ангел Денев. Изборът ми се спря на него, защото мисля, че животът му е интересен и има за... още в галерията

Последни статии

ВЪЗПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА МЛАДИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

20 юни 2019 г. 11:14:11

Резюме: Студията представя въприятията и оценката на работодатели за трудностите да намерят подходящи служители. Използва се интерпретация на количествени... още в галерията

Последни статии

Бюджет на времето в постсоциалистическа България: предизвикателствата пред жените в детеродна възрас

19 юни 2019 г. 14:58:53

ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 15 1.1. Актуалност на темата и мотиви за избор 15 1.2. Теза 25 1.3. Цел, задачи и хипотези на изследването. Обект и предмет... още в галерията