Последни статии

Последни статии

АЙБРАХАУМ МАСЛОУ

27 април 2018 г. 14:33:32

  МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТ     СЪДЪРЖАНИЕ   ЗА АВТОРА ЗА КНИГАТА ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ ...5 ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ... още в галерията

Последни статии

Бедност и девиантно поведение при децата

15 април 2018 г. 09:52:22
Илияна Ракиловска

Автор Румяна Буджева, Камелия Петкова Заглавие Бедност и девиантно поведение при... още в галерията

Последни статии

AУРАТИЧНО И ТЕАТРИЧНО

13 април 2018 г. 10:23:49

  РЕЦЕНЗИЯ за ръкописа на монографията на гл.ас. АНДРЕЙ ЛЕШКОВ на тема: „Ауратично и театрично” (Основни светогледни тематизми на модерното... още в галерията

Последни статии

Изследване на привлекателността на професиите

12 април 2018 г. 09:37:01

1. Актуалност и разработеност на предметното поле Проблематиката за привлекателността на професиите бе поставена в центъра на дневния ред на българското... още в галерията