65-ти боен “Дравски” випуск на ВНВУ (1940-1945гг.)

Командване:
 
Щаб на ВНВУ:

 Полк. Александър Попдимитров – н-к ВНВУ
 Полк. Христо Ив. Сапунджиев – н-к ВНВУ (сл1943)
 Майор Стефан Колев Павлов – адютант
 Подполк. Христо Димитров Бакърджиев – инспектор на класовете
 
Подполк. Игнат Кочев Кандев – к-р кадетска дружина
 Подполк. Еню Цветков Кароле – к-р кадетска др (1942)
 Майор Никола Стоянов Ботев – к-р кадетска др (сл1942)
 Майор Ив.Г.Георгиев – к-р 6 кадетска рота
 Майор Стойне Петков Алексов – к-р на 5 кадетска рота
 Майор Димитър Атанасов Попантонов – к-р 4 кадетска рота, 3 юнкерска рота (до 9.9.1944)
 
Инструктори:

 Майор Никола Стефанов Димов – артил
 Майор Кирил Василев Георгиев – конница
 Майор Светослав Мих. Семов –инж.св част
 Майор Величко Гинев Недев – инж.св част
 Майор Асен Атанасов Йончев – инж.св част
 Майор Петко Попганчев – летателна част
 Майор Никола Панайотов  Николов – летателна част
 Кап.лейт Пенчо Хростов Вангелов – морска част.
 
 
Пехотинци:
 
Александър Любенов Димов – баща офицер – полк. Любен Димов –к-р на 14 п Македонски полк – разстрелян 1945г, ув1946, лекар (изключван), поч1994
 Александър Любомиров Кузупов – баща офицер, спасил бойно знаме през ПСВ, осъден на 12г. затвор, ВОХр, ув1946, счетов – уволнен, конфискувано жилище
 Андрей Евгениев Полянов – ув1947, счет, поч..
 Антон Алексиев Попов – ув1947, мед
 Богдан Трендафилов Цветанов – ВОХр, ув1955, писател
 Божил Петков Божилов – загива 1945 в Ястребци, до Марибор. Посм ВОХр.
 Боян Любомиров Босилков – баща генерал, к-р Лейбгв.НВкп, ув1946, юр, поч1987
 Васил Йорданов Вълчанов – ув1946, затвор, лагер, поч 1954
 Велико Великов Иванов – загива 1945 Щиргово (до Марибор), Посм ВОХр.
 Владимир Георгиев Контев – ув1946, затвор, лагер, баща му убит в милицията.
 Владимир Иванов Николов – ув1946, лагер, инж.
 Генади Георгиев Славов – баща офицер, ув1946, юр, поч.
 Георги Ангелов Доцев – баща генерал, ув1946, лекар, изключван, родителите му са изселвани.
 Георги Димитров Демиров – напус1945, инж, к.х.н., ст.н.с.
 Георги Георгиев Янков – ВОхр, напус1945, лекар
 Георги Николов Арнаудов – ВОхр, ув1946, баща –съден от „Нар.съд”
 Григор Илиев Хаджииванов – ув1948, поч1968
 Димитър Бончев Балабанов – баща генерал, ув1946, поч 1968
 Димитър Минчев Острев – баща – офицер, военном.инж – конструирал първата българска морска мина, ув 1946, затвор (10г) стро-инж.
 Димитър Стойков Иванов – ув1946, юр, поч1986
 Димитър Теофилов Чалъков – ув1948, През 1950г. бяга в Гърция, където 10 г. подпомага горянското движение. През 1958 заминава за САЩ. След 1974 аботи в радио „Гласът на Америка” поч 1983
 Димитър Христов Близнаков – ВОХр, ув1947, поч1987
 Драгия Нанев Драгиев – ув1946, юр-изкл. , изчезнал „безследно” през 1949г.
 Евгени Василев Попенчев – баща офицер, ув1946, юр-изкл, поч 1974
 Евгени Георгиев Обрешков – ув1945, инж
 Евтим Пейчев Недялков – баща офицер, ув1955,
 Здравко Койнов Аврамов – ув1947, не му разрешават да следва
 Здравко Иванов Айнаджиев (Брадваров) – ув1946, затвор (8г), юр
 Иван Борисов Петров – баща офицер, ув1946, лекар. Баща му е осъден от „Нар.съд”, бил в лагер.
 Иван Колев Иванов – ВОХр, ув1946, затвор, лагер (без присъда), щр, поч 1975
 Иван Николов Агалов – ранен на фронта, ув1947, поч1974
 Иван Христов Иванов – ВОХр, ГЩА
 Иван Христов Ненков – ВОХр, ув1946, изселен, лагер. Баща му – в белене.
 Иван Цанков Балдев – ув1946, лекар
 Игнат Николов Умников – баща офицер, ув1949, поч 1992
 Илия Манолов Манолов – баща му изчезва при бомбардировките, адютант на Дамян Велчев, ув1948, стр-инж, поч1986
 Йордан Георгиев Нанов – ув1948, инж, ст.н.с.
 Кирил Димитров Главинов – ув1946, узкл-унив, поч1988
 Константин Христов Костов – ув 1945, проф.д-р филос.н.
 Крум Ананиев Стайков – ув1947, поч 1992
 Лазар Петров Лазаров – баща офицер, ув1946, лагер, юр, поч1984
 Любомир Страшимиров Васков – ув1945, лекар, поч11990
 Мильо Цветанов Мумджиев – баща офицер, ГЩА, ув1958, баща му в лагер.
 Митко Атанасов Драгиев – баща генерал, ув1958, катедра 22 СДУ.
 Михаил Стоянов Драгиев – баща офицер, ув1946, баща му в Белене
 Неделчо Неделчев Стоянов – ув1946, затвор, изкл-унив, бяга в Гърция – Н.Зенландия, зъболекар, поч1991
 Ненчо Стефанов Кротев – ув1947, юр
 Никола Георгиев Михайлов – баща генерал, ув1949, юр
 Никола Милков Дюлгеров – НОВЗ, ув1947
 Никола Стойков Иванов – баща офицер, ув1947, итал.филол, преводач, журналист
 Павел Любенов Дръндаров – ув1948, поч1994
 Петко Пенчев Цокев – ВОХр
 Петър Димитров Георгиев – баща – полиц.гл.инсп.изчезнал безследно на 9.9.1944. , ув 1945, лагер, емигр Австрия – Канада, поч 1975
 Петър Йорданов Петров – ув1946, лагер, лекар, поч1990
 Светозар Стоянов Радев – ВОХр, ув1948, счетов
 Стефан Тинев Данаилов – баща офицер, ранен, ВОХр, ув1948, инж
 Стойко Цонев Ганев – баща офицер, ВОХр, ГЩА, поч 1993
 Стоян Николов Ботев – баща офицер, ранен, ВОХр, НОВЗ, уя1947, лекар, к.м.н.
 Тодор Борисов Кокинов – баща офицер, ув1948, юр, родителите са изселвани2 пъти.
 Филип Георгиев Клявков – Ранен. Два бр. ВОХр, ув1946, изкл-унив, емигр Гърция – Бразилия –САЩ. Брат му – лагер.
 Христо Николов Йонков – НОВЗ, ув1945, лекар, журналист, Баща му изчезва безследно след 9.9.1944. Майка му е изселена. Поч.1995
 
Артилеристи:
 
Анани Иванов Явашев (Иван Явашов) – ув1946, преселва се в Прага, инж,
 Ангел Стоянов Лабов – ВОХр, ув1946, учител по матем.
 Атанас Дечев Стоянов (Конкалиев), ув1946, юр, стр-инж. Поч 1964.
 Борис Петров Будинов – ГЩА, инж
 Васил Димитров Димитров – баща офицер – полк.-отнета пенсия , ВОХр, ув1946, зъболекар, поч 1991
 Венцеслав Александров Игнатиев – юр, поч1985
 Веселин Георгиев Райнов – поч.
 Владко Иванов Вълков – баща офицер, преподават ВВАУ до 1955
 Димитър Стефанов Георгиев – преподава до 1955, инж.
 Жеко Параскевов Жеков – ув1946, лекар
 Здравко Александров Русев – ув1946, лекар, изселван, поч 1962
 Иван Димитров Иванов – ВОХр, инж, н-к КАТ – Плевен.
 Иван Николов Попов – ВОХр, ув1946, изкл-унив, затвор (3г), лагер, лекар, емигр. Н.Зенландия, поч 1990
 Йордан Рачев Цонев – ув1948, инж, доц, ст.н.с.
 Климент Георгиев Цанев – баща офицер, ув1946, муз-акад, музикант, поч 1979
 Константин Николов Конов – ув1948, счетов
 Любомир Трифонов Смилков – ув1946
 Никола Йорданов Бенчев – ув1946, инж, затвор
 Никола Стефанов Йовков – поч 1967
 Панко Крумов Пинтев – баща офицер, ув1946, счет, затвор, поч1972
 Петър Филев Петров – катедра 22 в СДУ.
 Пею Димитров Шишманов – строи-инж
 Стоян Петков Караджов – ГЩА
 Стоил Георгиев Нанков – ув1946
 Цано Доков Цанов – ув1948, затвор
 
Конници:
 
Владимир Стефанов Даскалов – баща генерал – загинал в Белене, ВОХр, Лейбгв, ув1949, изкл-унив
 Димитър Павлов Георгиев – икон.
 Максим Борисов Матев – баша н-к на сог пож команда, ув1946, затвор, лагер. Поч1977
 Никола Вълчанов Шищков – баща офицер, ВОХр, ув1948, икон
 Марин Николов Конов – баща офицер, ранен, ВОХр, ув1947, зъболекар. Брат му съден от „Нар.съд” и изселен.
 
Пионери:
 
Алеко Василев Алеков – ув1946. юр, икон
 Богдан Цветков Иванов – ранен, ув1946, инж, лагер, поч1989
 Георги Димитров Цеков- инвалид от войната
 Иван Матеев Ангелов – ув1948, иконом
 Кирил Стефанов Хумбаджиев – баща офицер,  катедра 22, юр, поч1994
 Кръстю Василев Крапачев – ГЩА, военно издателство, журналист и редактор.
 Мильо Симеонов Митев – ув1948, капелмайстор на ДМТ „Ст. Македонски”, затвор, изселване, родителите му също са изселвани и лежат в затвора.
 Никола Димитров Рухчев – баща офицер, ув1956, строит-инж, военен историк.
 Рашко Стойчев Рашков – баща офицер, ВОХр, ув1948, арх., поч1986
 Светослав Стефанов Петев – баща офицер, ВОХР, ув1947
 
Свързочници:
 
Антон Николов Андреев – НОВЗ, ув1946, лекар
 Васил Начев Вълев – ув1946, инж
 Георги Тодоров Логофетов – ув1946, счетов
 Емил Александров Копанданов – ГЩА
 Камен Георгиев Примов – уя1948, икон. Баща му убит без съд на 9.91944. Двамата му братя – съдени и изселвани. Поч.1989
 Кръстю Наков Кръстев – ув1946, изкл-унив, лекар, поч1976
 Райчо Томов Антимов – ГЩА, инж
 Стефан Йорданов Великов – ув1945, инж
 Стефан Стоянов Златев – ГЩА, затвор (4,5г.)
 Христо Максимов Хумбаджиев
 
Летци:
 
Атанас Йорданов Ненков – баща морски офицер, ув1946, икон, арестуван, поч1971
 Ангел Кирилов Цветанов – ув1946, счетов, лагер, поч1987
 Атанас Костадинов Войнов – поч 1990
 Божидар Тодоров Стоянов – ув1946, счетов. Баща му е осъден ит „Нар. съц” – 2г. затвор, семейството е изселено 8 г.  поч 1987
 Веселин Марков Иванов – ув1946, икон.
 Георги Димитров Станчев – „Царя” – ув1946. Сина му – продуцентът Димитър Станчев финансира щбилея на випуска и издаването на албума.
 Георги Цачев Ликов – баща офицер – загинал при атентата Св. Неделя. , ув1947, два пъти съден
 Димитър Христов Дилчев – ув1946, лекар
 Иван Симеонов Пехливанов – баща офицер. През 1946 е пратен в Трудови войски. Убит 1951 на границата.
 Иван Стоянов Игнатиев – баща офицер, ув1946, счетов. Брат му – в Белене.
 Иван Рафаилов Писев – ув1946, изкл-унив
 Иван Николов Кондев – ув1946, изкл-унив, затвор , баща му затвор, поч 1981
 Йордан Николов Загоров – ув1946, инж, поч1994
 Йосиф Димитров Захов – ув1948, нв му дават да следва
 Любомир Николов Бабаджов – ув1946, лекар к.м.н.
 Митко Ангелов Попдимитров – ув1946, щр-изкл-унив, изчезнал „безследно”1949
 Михаил Василев Любенов – баща офицер, уво1953. Баща му командва 3-та дивизия в Унгария през ВСВ, но въпреки това прекарва 2 години в Белене.
 Никола Стоянов Николов – баща офицер, уво1945, затвор, лагер, изкл-унив. Пребит от ремсисти на улицата – кракът му е ампутиран, счетов, През 1975 уволнен като „врах на народа”
 Никола Христов Попов – ув1948, англ.филол и право, поч1994
 Никола Янков Мизински – ув1948
 Спас Николов Начев- ув1948, актьор.
 Спас Лазаров Христосков – загива след контузия 1945
 Стефан Ангелов Данчев – баща офицер, ув1946, изкл-унив, инж.
 Стоьо Костадинов Бакърджиев – ув1946. 12-годишна присъда в затвор и лагер. Реабилитиран през 1955. поч 1990
 
Моряци:
 
Белчо Иванов Белчев – ув1955
 Васил Иванов Родев – баща – кап.инж.корабостроител, ув1946, изселван, лагер, отнето жилище. поч 2008
 Владимир Жечев Арнаудов – ув1955
 Деян Парасков Попов – ув1946, поч1993
 Димитър Светославов Димитров – ув1953, поч1976
 Емил Константинов Сарийски – ув1946, изкл-унив
 Иван Василев Зографов – ув1946, инж, поч1974
 Иван Христов Христов – зам.к-р на „Смели”, ув1948, инж
 Константин Стоянов Константинов – ув1961, поч1983
 Любомир Анастасов Чифудов (Маринов), к-р на подводница М-203 в Одеса, инж.
 Любомир Стефанов Атанасов –ув1946
 Михаил Димитров Михайлов – ув1952
 Петър Желев Чаушев – ув1946, изкл-унив
 Стоян Александров Стоянов – ув1955, капитан далечно плаване. Поч 1989
 Стоян Александров Шахларски – ув1948, кдп
 
Хърватски юнкери:
 
Милош Ивеша
 Мариан Себастиян
 Станко Маринов
 Милан Николич
 Видо Гаспери
 Сречко Вициц
 Драган Гърганя
 Франьо Райхер
 
Напуснали преди производство:
 
Александър Димитров Алексиев – баща офицер, влиза като първенец на випуска, напуска през 1945, инж, ст.н.с.
 Борислав Георгиев Бояджиев – баща офицер,нап1945, фармация, радио София – говорител, поч1989
 Ваньо Тодоров Боснев – нап 1940, зав ШЗО, участва във войната, ранен, ВОХР, счетов, поч1994
 Васил Захариев Тасев – нап1944 здравосл.причини. журналист, юрист
 Васил Неделчев Хадживасилев – нап.здравосл. сл кадетската гимн, щрист,поч1989
 Георги Иванов Райчев – ув1945 като син на осъден от „Нар.съд” Народен представител, счетов, изкл-унив, поч1973
 Дафин Димов Тодоров – напуска сл кадет гимн, д-р по филос Виенския у-т, журналист, проф, д.ист.н, поч1989
 Димитър Ангелов Гюлев – ув194, изкл-унив, баща му-лагер
 Димитър Христов Димитров (Черкезов), нап 1944, изкл-унив „кулак” затвор (3г), учител, поч1986
 Димчо Петров Даскалов – нап сл кадет гимн, лекар, к.м.н., проф.
 Захари Цветков Игнатов – нап сл кад гимн, затвор (3г) делото „Никола Петков”, лекар, поч 1990
 Иван Богданов Иванов – нап1944, стро-инж, полк.от ГУСВ, поч 1977
 Иван Димитров Дюлгеров – по здрав.прич. лекар.
 Иван Петров Донков – баща офицер-к-р 29 ямб.пех.п.- осъден на смърт, ув1945, затвор, изкл-унив.
 Йордан Николов Наумов – баща военен юрист, лекар, сем е изселено, баща му умира в Белене, поч1991
 Иван Стойков Гюлев – здравосл прич, поч1986
 Иван Фердинандов Манчев – по болест, баша – затвор, конфиск имущ, изселени, поч 1992
 Кирил Спасов Илиев – нап 1941, поч 1987
 Константин Стефанов Вълчев – по болест, инж, поч1984
 Любомир Веселинов Бакалов – нап 1940, зав ШЗО
 Панчо Андонов Панчев – нап1944, инж, поч1969
 Серафим Манолов Чальовски – ув1945, през 1993 е произведен, поч1993.
 Стамен Борисов Иванов – баща офицер, самоубива се сл 9.9.1944 , нап 1940, зав ШЗО, юр- изкл-унив.

 

http://edinzavet.wordpress.com/