64-ти випуск на ВНВУ (кадетски 1939-1944г.)

Преподаватели:
 
Подполк. Христо Бакърджиев – инспектор на класовете
 Цветан Стоянов – история
 Никола Филипов (кадети)
 Драгия Нягулов Тумангелов – музика
 Иван Икономов – математика
 Димитър Даскалов – математика (кадети)
 Николай Спасов Тумпаров – немски
 Кирил Илиев Цонев – рисуване
 Тодор Атанасов Андреев – логика
 Енчо Йорданов Кожухаров – география
 Стоян Загорчинов – френски
 Димитър Марков Любенов – физика
 Димитър Райков Димитров – химия
 Николай Янков Цанков – биология
 Стефан Петров Илчев – български
 Николай Дилевски – руски
 Любен Стефанов Чомаков – библиотекар
 
Командири:
 
Щаб на ВНВУ:
 
Началници на ВНВУ:

 Ген-лейт.Никола Михов – от 5 март 1938
 Полк. Александър Попдимитров – от 1941
 Ген-майор Иван Хр. Сапунджиев – от 1943
 Ген-майор Христо Стойков – от 10.септември 1944
 
Пом.-началници на ВНВУ

 полк. Константин Константинов х.Атанасов
 Подполк. Цоню Стоев Ганев
 Полк, Иван Хр. Дяковски
 
Адютанти на н-ка на ВНВУ:

 Майор Петър Ив. Донков – до 15.09.1939
 М-р Еню Цветков Каролев – от 1.1.1940
 М-р Стефан Колев Павлов – от 1941
 
Инспектор на класовете:

 Подполк. Стамен Янакиев Савов
 Полк. Христо Д. Бакърджиев
 
Домакин на ВНВУ:

 Подполк. Кирил Стаменов Валевичарски
 Майор Васил Петков Димитров – от 1944
 
Медицинска служба:

 Сан.подполк. Людвиг Вацлавов Стрибърни – н-к мед лечебница
 Сан.подпоручик д-р Георги Лазаров Симидчиев – зъболекар до 1940
 Сан. Подпоручик Доньо Донев Кадънков – зъболекар
 Сан пор.д-р Димитър Г. Димитров
 Вет. Подпол. Георги Стоянов Василев  н-к вет леч.
 
Командир на музикантския взвод:

 Муз.кап. Филип Тенев Кутев
 
Кадетска дружина (15 септември 1939- 2 октомври 1942)

 Подполк. Еню Цветков Каролев – к-р на дружината
 Майор Петър Иванов Донков – к-р 6 кадетска рота
 Майор Стефан Колев Павлов – к-р 5 кадетска рота
 Майор Васил Петков Шофелинов – к-р 4 кадетска рота
 
Юнкерска дружина: (3 октомври 1942 – 14 септември 1944):
 
Командири на дружината:

 Подполк. Стойно Петков Алексиев – 1942-1944
 Подполк. Никола Стоянов Ботев – до 1 юли 1944
 Майор Георги Ив. Георгиев – от 2 щли 1944
 
Инструктори:

 Подполк. Ив.Стоянов Иванов – ввъзд
 Майор Светослав Михайлов Семов – инж-свърз
 Майор Петър Тодоров Сеизов – артил
 Кап.лейт Панчо Христов Вангелов – морска
 Майор Кирил Василев Георгиев – кав.
 Майор Христо Кръстев Христов
 
Майор Георги Ив. Георгиев – к-р 3 юнк. рота; к-р 2 юнк. рота (1943-1944)
 Майор Тотю Димитров Данов – к-р 1 юнк. рота (1.07.-14.10.1944)

 

Випускници: (Даваме само имената на завършилите и произведени в офицрески чин.  Някои напускат след завърпване на кадетската гимназия, други – като юнкери преди производство, трети са изключени.  Техните имена не споменаваме, тъй като не стават част от офицерския корпус)
 
Александър Александров Коцев – летец, ув. 1946
 Ангел Маринов Върбанов – арт, ВОХр-4/2, ув.1946
 Ангел Найденов Орешков – п, ВОХр-4/2, ув.1946, лекар
 Андро Йорданов Панайотов – п, ув.1948, счетов.
 Антон Димов Тончев – п, нап 46, лекар, поч 1985.
 Антон Костадинов Попов – л, ув ‘1955
 Асен Иванов Чавдаров – п, ВОХр-4/2, ув1946, поч.
 Атанас Иванов Кехайов – п, ув1946, лагер, лекар, поч1977.
 Бисер Стоянов Иванов – а, ВОХр-4/2, ув1946, архит., поч.
 Богомил Кирилов Янчулев – кав, ув’47, арх-изкл., поч1980
 Богомил Първанов Симеонов – л, ув1946, артист, поч1991
 Богдан Владимиров Кецкаров – кав, ВОХр-4/2, ув1954
 Божко Стефанов Ботев – а, ВОХр-4/2, ув1952
 Борил Кинов Иринов – л, ув1946, поч1965
 Борис Ламбрев Константинов – а, ув1948, инж.ст.н.с.
 Борис Йорданов Пецановски – а, ВОХр-4/2, ув1946, юр.
 Борис Крумов Георгиев – п, ув1946, лагер, счетов., поч1991
 Борис Тодоров Стоянов – п, ВОХр-4/2, ув1946, юр-изкл, затвор, поч1994
 Боян Арсов Харалампиев – п, ОЗвз, ув1946, счетов, поч1994
 Боян Тодоров Бръчков – л, ув1946, поч 1986
 Васил Александров Веселинов – а, ув1947, инж
 Васил Атанасов Манев – поч. като юнкер 1944
 Васил Борисов Попов – а, ВОХр-4/2, ув1946. доц.матем
 Васил Борисов Станчев – п, ув1946, счетов
 Васил Кръстев Димитров – л, ув1948, оперен певец
 Велчо Христов Велчевски – п, ВОХр-4/2, ув1947, счетов
 Венец Василев Попов – свърз, ОЗвл, ув1947, счетов
 Витан Димитров Маринов – п, ВОХр-4/1 и 2, СвАл-м-к, ув1947,юр
 Владимир Христов Попов – а., ув1946, поч1993
 Генчо Иванов Генчев – а, ув1953, поч1989
 Геоги Александров Давидков – к, ув1947, счетов
 Георги Андреев Аврамов – п, ув1946, счетов, затвор, лагер (10г.), убит при опт за бягство 1964г.
 Георги Василев Дрехаров – свърз, ОЗвл, ув1949
 Георги Дичев Георгиев – свърз, ранен, ампут.крак, инж.
 Георги Любомиров Савов – л, ув1948, учител,
 Георги Марков Христов – п, ув1946, инж
 Георги Николов Иванчев – свърз, НОВЗ-5, ГЩА
 Георги Николов Кирчев- п, ВОХр-4/2
 Григор Иванов Григоров – п, ув1947
 Димитър Георгиев Медникаров – п, ув1946, юр.
 Димитър Луков Доросиев – а, ув1946, лекар, к.м.н.
 Димитър Михайлов Димитров –п, ВОХр-4/2, ув1946, лекар, поч 1976
 Димитър Москов Гайдаров – п, ув1948
 Димитър Николов Беров – п, ВОХр-4/2, напуск1945, лекар
 Димитър Николов Костевски – а, нап1945, юр, изселен
 Димитър Радославов Радулов – п, ГЩА, в.ист-ВИСб, поч.1995
 Димитър Христов Буков –л, ув1946, затв, лагер (8год), убит
 Димитър Ценов Шонев – л, ув1948
 Добрин Методиев Георгиев – п, раняван, ВОХр-4 1и 2, ув1946
 Драгомир Петков Цанков – п, ув1946, инвалид от войната, поч1985
 Драгия Петров Куруджиев -  свърз – пенс 1958
 Евгени Паунов Савов – а, ув.
 Емил Давидов Пенчев – пионер, ув1948
 Емил Маринов Ганчев – инж.ВОХр-4/2, ув1946, счетов, поч1996
 Емил Стефанов Абаджиев -  а, ув1947, инж, опвет, поч 1980
 Еню Димитров Енев – л, ув1946, лагер
 Здравко Миланов Топлодолски – л, заг. 1945, брат на кап. Чудомир „Чудото” Топлодолски
 Иван Ангелов Григоров – а, ув1948, затвор, икон.
 Иван Андонов Кирков – инж, ув1948, поч
 Иван Георгиев Дилчовски-л, ув1946, счетов
 Иван Георгиев Драшков – п, ВОХр-4/2, раняван, ув1946, лекар, поч1990
 Иван Димитров Голев – а, ув1946, стр-инж.
 Иван Динев Иванов – а, свАл, ув1946, икон.
 Иван Иванов Кючуков – п, ВОХр-4/2, ув1946, баща му е о.з.ген. убит в затвора, след това осъден от „Нар.съд”, счетов.
 Иван Илиев Бисеров – п, ВОХр-4/2
 Иван Илиев Хаджипетков – л, ув1946счетов
 Иван Костов Иванов – л, ув, поч.
 Иван Кръстев Чардаклийски – п, ув1946, юр, поч1991
 Иван Малчев Малчев – п, ОЗвл, ув1946, затвор, лагер.
 Иван Николов Иванов, п, ОЗвл, ув1946, юр
 Иван Николов Манолев – п, ранен, ВОХр-4/2, напус1946, стр-инж
 Иван Рачев Смилов – кав, нап. 1954, икон, поч1993
 Иван Тодоров Петров – а, ВОХр-4/2, ув1948, счетов
 Иван Христов Николов – п, ВОХр-4/ 1 и 2, ранен, ув1946, лекар
 Ивайло Тодоров Мишонов – инж, ВОХр-4/2. нап1954, поч 1993
 Йосиф Йорданов Йончев – п, ув1946, счетов, поч1991
 Йордан Димитров Камбуров – п. ВОХр -4/2, ув, поч
 Йордан Илиев Йорданов – в, ув1946, поч1980
 Йордан Николов Попов – а, счетов.
 Йордан Петров Петров – а. Ув1947
 Илия Йосифов Душек – п, ОВЗ, ув1947, музик-акад
 Илия Стаменов Велчев – а, ув1946
 Кирил Димов Петронов – л, ув1946, бяга в Гърция, спуска се с парашут в България и организира мрежа за борба срещу властта. Осъден на смърт и убит 1952г.
 Кирил Петров Пенчев – пион, ВОХр-4/2, ув1948
 Николай Георгиев Кръстев – кав, ув1946, лагер
 Константин Антонов Балтаков – а, ув1946, затвор, лагер, изселен, инж.
 Костадин Гълъбов Костадинов – а, ВОХр-4/2, ув1946, счет,поч1990
 Константин Иванов Димитров – л, ув1948, стр-инж, поч 1976
 Крум Петров Василев – л, ув1946
 Крум Стефанов Бояджиев –л, ув1946, арх.
 Кръстю Савов Яранов – заг 1944, посм.ВОХр-4/2
 Любен Ангелов Арабаджиев – ув 1948, поч
 Любен Георгиев Милков – а, инж
 Любен Димитров Енев – а, ВОХр-4/2, морски капитан
 Любен Стоянов Лазов – свър,ув1947юр, поч 1992
 Любчо Петров Кубадинов 0 п, ВОХр-4/2, ув1946, стр-инж
 Любен Янков Любенов – инж. , заг. 1944 Ниш при амери.бомбард.
 Людмил Костадинов Карагьозов – п, ув1954 инж, ст.н.с., емигрира в Италия, работи във Фиат
 Митко Владимиров Тричков – свъ, ув1958, инж, учител, поч 1994
 Митко Косев Иванов – п, ВОХр-4/2, уво1946, лекар, музикант – виолист,
 Милко Христов Хиков – п, загинал при Марибор- 1945., посмъртно ВОХр-4/2
 Михаил Аспарухов Станчев –а, ув 1947, ст.н.с. в Соф.Гр.Библиотека
 Михаил Георгиев Делчев  – а, ув1947, юр, поч 1982
 Михаил Иванов Михайлов – п, раняван, ув 1946, ветр.мед, поч1987
 Михаил Николов Бакърджиев п, ВОХр-4/2, ув 1948, инж, поч1994
 Нансен Бонев Начев – п, ВОХр – 4/2, ув1948
 Найчо Василев Янакиев – п, ВОХр-4/2, ув1946, икон, учител, поч
 Николай Атанасов Николов –о, ОЗвл, ув1948, поч
 Ото Александров Златарев – а, ув 1946, мед, ст.н.с., к.м.н.
 Павел Еремиев Нелковски – а, ув1946
 Панайот Тодоров Радославов – а, уво1947, поч 1978
 Петко Александров Младенов – пион, ВОХр-4/2, ув1946, юр
 Петко Иванов Михайлов – кав, ув1946, стоматол,
 Петър Аргиров Циморов – л, напус 1945, стоматол,
 Петър Боянов Баев – п, напус1945, лекар
 Петър Димитров Германов – пион, напус 1949, преводач
 Петър Петров Илинов – п, ВОХр-4/2, ув 1946, химик, к.х.н.член на Ню-Йоркската Акад.Н.
 Петър Янков Коцев – а, загива 1944 в Хърватска.
 Райко Петров Алтабанов – п, раняван 2 пъти, ВОХр-4/2, ув1946, изкл. Унив.
 Рафаил Стефанов Рафаилов – л, ув1946, изкл мед, икон, емигр в Испания, председател на клуб на ВНВУ в Малага.
 Симеон Николов Данев – п, ув 1948
 Стефан Върбанов Драганов – п, ув1946, лекар, поч.
 Стефан Георгиев Стилиянов – свъ, ранен, НОВЗ-4вл, ув1946, лекар
 Стефан Петков Матанов – п, ув1947, поч1991
 Стоян Пешев Мавров – а, ув1955
 Теньо Филипов Тенев – к, загинал 1944 в Югосл. Посм ВОХр-4/2
 Тодор Асенов Иваницов – п, ВОХр-4/2, ув 1946, юр, поч 1944
 Тодор Донков Пашов – п. Ранен, ВОХр-4/2, ув 1947, лекар
 Тодор Константинов Ангелов –а, ув1948, поч 1954
 Харалан Милев Хараланов – а, ув1946, арх, поч
 Христо Йорданов Попов – л, ув1948, стр-инж
 Христо Симеонов Патев –п, ВОХр-4/2, ув1948, юр, изселен
 Христо Стоянов Христов –п, ув1946, стр-инж, поч1980
 Христо Тодоров Люцканов – инжм ув1946, арх-изкл, поч 1978
 Христо Харалампиев Попов –п
 Цано Василев Цанов –а, ОЗвл, поч 1945
 Цветан Ангелов Цветанов – п, лекар
 Цвятко Недялков Цончев – п
 Цоню Димитров Дървов –л, ув1946, оперен певец
 Цветан Петров Цолов – л, ув1946, поч1985
 Юлий Стефанов Минчев – п, ВОХр-4/2, ув1946, худ-акад
 Атанас Христов Илев – моряк, к-р на миночистачен кораб, ВОХр-4/2, ув1946, инж-изкл. Капитан на кораб „Океански риболов.
 Димитър Христов Василев – м, инж
 Евгени Иванов Иванов-м
 Живко Стефанов Цукев – м, к-р на „Смели”, ветроходец
 Иван Панталеев Кардалев – м, ув1960
 Иван Василев Бодев – м, ВОХр-4/2, поч 1980
 Начо Ценов Овчаров –м
 Николай Петров Василев – м, ув1946
 Стамен Колев Стаменов – м, ВОХр-4/2, инж.
 Тодор Иванов Гачев – м
 Тодор Стоянов Мавродинов – м
 Христо Велизаров Пишманов – м, загинал през 1944 в района на Русе.
 
Велчо Хр. Велчев – напуска ВНВУ през 1942, но след това завършва ШЗО и служи като подпоручик. Това е причната да го споменем към випуска.
 
Румен Димитров Станчев – изключен от ВНВУ през 1941, в последствие завършва ШЗО и участва във войната като офицер.
 
Хърватски юнкери: От 1942 към випуските се командироват по 8 юнкери хървати – за окомплектоване на офицерския корпус на независимата Хурватска дъражава - наш съюзник.  Даваме имената им така, както са записани във дневника на училището.
 
Антон Михайлов Першич
 Иван Живков Вукасович
 Иван Иванов Хаберл
 Мариан Николов Филипчич
 Иван Лукин Пливелич
 Стефан Стефанов Сертич
 Йосиф Матеев Пеякович
 Йосиф Емилов Гъргурич

 

http://edinzavet.wordpress.com/