61-ви випуск на ВНВУ (кадетски 1937-1941гг.)

Патронаж:

Н.В. Цар Борис III

Н.Ц.В. Княз Симеон Търновски

Н.В. Царица Йоанна

Върховно военно командване:

Ген л-т Теодоси Даскалов – Министър на войната
Ген л-т Константин Лукаш – Н-к щаб на войската
Ген л-т Никола х. Петков – Н-к на ВНВУ до 28.02.1938, Н.щ. на войската
Командване на ВНВУ:

Ген л-т Никола Михов – Н-к на ВНВУ 5.03.1938-14.04-1941
Полк. Александър Попдимитров – Н-к на ВНВУ от 14.04.1941
Полк. Константин х. Атанасов – пом. Н-к на ВНВУ до 14.04.1941
Подполк. Цоню Ганев – пом. Н-к на ВНВУ от 25.08.1941
Подполк. Еню Каролев – К-р на кадетската дружина
Подполк. Кирил Стоименов – домакин на училището
Подполк. Гено Генов – К-р на юнкерската дружина до 25.06.1941
Подполк. Антон Кожухаров – К-р на юнкерската дружина от 23.09.1941
Подполк. Никола Сарафов – К-р на ротата от 4.10.1941

Преподаватели в кадетските класове:

Подполк. Хр. Бакърджиев – инспектор на класовете
Цв.Стоянов
Ив. Икономов
Подполк. Л. Стрибърни – лекар
Никола Тумпаров
Драгия Тумангелов
Енчо Кожухаров
Владимир Хинделов
Харалампи д-р Иванов
Дим. Марков
Дим. Райков
Николай Цанков
Тодор Андреев
Тодор Н. Бояджиев
Кирил Цонев
Васил Василев
Стоян Загорчинов
Михаил Шекерджиев – диригент
Преподаватели в юнкерските класове:

Полк. Симеон Рангелов
Подполк. Васил Григоров
Подполк. Васил Данаджиев
Подполк. Стою Стоев
Подпол. Христо Бърдаров
М-р Георги Петров
Кап. Любен Янков
Кап. Ив.Армянов
Кап. Георги Ацев
Кап. Любомир Атанасов
Проф. Спиридон Казанджиев
Методи Мавров
Пехота:
Кап. Любен Кожухаров – К-р на 1 пех взв до 4.07.1941
Кап. Никола Заяков – К-р на 2 пех взв
Кап Георги. Русчев – К-р на 1 пех взв

Артилерия:
Майор Никола Милушев – инстр. Артил част
Кап. Славо Стойков – К-р на взв
Кап. Стефан Ватев – преподавател
Кап. В Дудрев – преподавател

Летци:
Подполк. Михаил Димитров – инст. Летателната част до 15.04.1941
Кап. Димитър Бояджиев – инстр. Летателната част от 16.04.1941
Пор. Борис Гергов – к-р на взв
Пор. Стефан Шкойнов – преподавател
Кап. Никола Николов – преподавател
Пор. Владимир Христов – преподавател

Инженерни:
Подполк. Тодор Остриков – инстр. Инженерната част
Кап. Асен Йончев – к-р на взв
Кап. Гепрги Гетов – преподавател

Конница:
Подполк. Иван Божинов – инстр. Конната част
Кап. Стефан Везнев – к-р на взвод
Кап. Сава Донков – вет. Лекар

Флота:
Кап. л-т Генчо Панчев – инстр. Морската част
Лейт. Панчо Вангелов – пом инстр. Морскара част
Кап. 2 р Борис Рогев – преподавател
Кап. 1 р Сава Иванов – преподавател
Кап. 3 р Протаси Пампулов – преподавател


Пехотинци:

Атанас Петров
Антон Пашев
Боголюб Тодоров
Борис Казаков
Борис п. Борисов
Борис Сантурджиев
Георги Буруджиев
Дако Христов
Дончо Бораджиев
Димитър Гюлев
Евстати Антонов
Любомир Шапкарев
Николай х. Петков
Димитър Събев
Илия Комаров
Иван Терзийски
Илия Величков
Константин Иванчев
Любен Йонов
Иван Йончев
Стефан Добринов
Христо п. Вуцов
Ивайло Добринов
Христо Дипчев
Христо Танинчев
Христо Арсов
Веселин Абаджиев
Никола Лилов
Петър К. Петров
Димитър Григоров
Кънчо Тодоров
Георги Хаджийски
Еню Матев
Димитър Димов
Георги А. Георгиев
Георги Перчев
Цвятко Малчев
Цветан Калчев
Веселин Василев
Янчо Янев
Георги Треновски
Никола Господинов
Крум Захариев
Евгений Гинчев
Трифон Косев
Георги Кусев
Любомир Михайлов
Митко Йонов
Васил Василев
Тодор Власев
Димитър Игнатов
Никола Михов
Николай Владов
Стефан Канев
Иван Петров
Марко Марков
Никола Налбантов
Христо С. Христов
Стойчо Стойчев
Емил Владиславов
Александър Миладинов
Иван Ганушев
Петър Н. Петров
Борис Шейнов

Артилеристи:

Димитър Т. Даскалов
Хайнрих Чипев
Васил Белчев
Любомир Видински
Любомир Маджаров
Никола Сираков
Николай Кисьов
Димитър Димитров
Иван Заков
Желязко Стойчев
Дянко Йорданов
Стефан Консулов
Атанас Кулаксъзов
Петър Сергиев
Кънчо Кънчев
Милчо Миланов
Руско Илиев
Симеон Кожухаров
Васил Р. Василев
Георги Колев
Венелин Попов
Любен Шекерджиев
Катерин Катеринов
Атанас Янов
Константин Чуков
Ангел Балевски
Васил Хр. Василев
Андрей Паскалев
Петър Димитров
Асен Еленков
Георги Вълков
Георги Игнатов
Гаврил Стоянов
Конст. п. Константинов
Иван Кондаков
Васил Кунделов
Недялко Милковски
Георги Пелев
Иван Недялков
Бойчо Атанасов
Паскал Евтимов
Гроздан Спиров
Петър Попов
Любомир Манджаров
Евгений Стоянов
Камен Христов
Никола Михайлов

Летци:

Христо Митев
Михаил Банов
Методи Цветанов
Никола Маринов
Петър В. Петров
Лука Обрейков
Петър Бочев
Борислав Лингоров
Веселин Маринов
Ташко Бозаджиев
Стефан Маринополски
Кунчо Драгийски
Евгений Тончев
Венелин Иванов
Иван Котев
Нено Ненов
Никола Вълчев

 

 

 

 

 

 

.

Христо Костакев (на снимката) – свалил две “летящи крепости” една след друга, в рамките на един боен полет.
Стоян Томов
Христо Павлов
Кирил Константинов
Георги Пенчев
Атанас Тонов
Димитър Атанасов
Христо Тошев
Димитър Цанев
Христо Мацалов
Емил Савов
Димитър Ст. Даскалов
Калин Найденов
Асен Гигов
Гаврил Вълканов
Емил Стоицев
Васил Янков
Борис Ангелов
Константин Щерев
Христо Недялков
Кирил Киранов
Марин Джуджев
Стефан Ножаров

Пионери:

Любен Панайотов
Асен Велев
Васил Наков
Кирил Нощев
Димитър Филипов
Атанас Карев
Станислав Василев
Николай Колев
Милчо Захов

Свързочници:

Георги М. Георгиев
Любомир Новоселец
Мирослав Евтимов
Ангел Чорбов
Петър Загорски
Никола Дуков

Конници:

Димитър Панайотов
Александър Рубчев
Димитър Венов
Стефан Стефанов
Петър Русчуклиев
Цанко Цанев
Васил Дацев
Борис Шаханов
Димитър Стоилов
Петър Ив. Петров
Станчо Станчев
Константин Петров

Моряци:

Дружелюб Янакиев
Калин Цачев
Илия Константинов
Стойчо Велинов
Борис Ганчев
Цветан Коев


Изтожчник: http://edinzavet.wordpress.com/2009/06/05/61vip-vnvu/