32-ри „Царски” випуск на ВНВУ (1905-1912)

Александър Костов Чуков
 Александър Петров Палазов – п.1907
 Александър Стефанов Сливков – упз
 Анастас Ангелов Димитров – з. 1913 Калиманци
 Анастас Василев Георгиев
 Ангел Величков Попов – з. 1915 Струга
 Ангел Георгиев Душев – конкурс 1910
 Ангел Петков Червенаков – командирован в Кавалерийско в.у. Елисаветград
 Ангел Смилов Смилов - упз
 Андрей Атанасов Икономов – упз
 Антон Антонов Табаков – упз
 Антон Панайотов Николаев – упз
Антон Стефанов Ганев – по-късно ген-майор, началник на Трудови Войски, съставител на сборника, убит след 9 септември
 Асен Асенов Трашлиев – упз
 Асен Василев Кикименов – з. 1913 Щип
 Асен Драганов Драганов – упз
 Асен Константинов Тошев – упз
Асен Николов Николов – п. 1910. Генерал. Герой от трите войни, двоен кавалер на ордена “За храброст” и на още 12 високи ордена. Командир на 2-ра пех. Тракийска дивизия. Командир на Първи български корпус (известен като “окупационен”) в Югославия. След обявяване на война на Германия на 2 септември 1944г. щабът в Нишка баня е обкръжен от немците, които му предлагат да премине на тяхна страна, защото в България комунистите са му издали смъртна присъда. Ген. Николов с презрение отказва. Връща се в България, където е екзекутиран.
 Асен Николов Руменов – упз
 Асен Тодоров Коджов – упз
 Аспарух Маламенов Маламенов – упз
 Атанас Атанасов Стефанов – убит от терористката Митка Гръбчева от БКП
 Атанас Георгиев Атанасов – упз
 Атанас Иваницов Данчев – п. 1907
 Атанас Михайлов Веселинов – п. 1907
 Боби Рачев Пашев
 Богомил Василев Андреев – п. 1908
 Богомил Павлов Павлов – упз
 Бойко Иванов Цветанов
 Борис Николов Мишев
 Васил Антонов Дяков – упз
 Васил Антонов Куманов
 Васил Георгиев Георгиев – упз
 Васил Димитров Каракулаков
 Васил Димитров Хранов – 1910 от ШЗО, з. 1917 Румъния
 Васил Иванов Беров – упз
 Васил Йорданов Кулаксъзов – з. 1912 Чаталджа
 Васил Николов Мечкуевски – п. 1906
 Васил Стоилов Търнев – п. 1909
Васил Тенев Бойдев – по-късно генерал, началник на Въздушните на Н.В. войски.
 Васил Якимов Якимов – упз
 Велко Тодоров Ганчев – упз
 Веселин Хараламбиев Янакиев – упз
 Владимир Димитров Георгиев – з. 1916 Добруджа
 Владимир Иванов Иванов – 1910 постъпил от чужд кадетски корпус
 Владимир Цонев Господинов - упз
 Гавраил Ярославов Вешин – син на художника Ярослав Вешин, упз
 Георги Атанасов Шипочлиев – 1910 от ШЗО
 Георги Божилов Божилов – упз
 Георги Георгиев Дандулов – упз
 Георги Георгиев Малев
 Георги Георгиев Славянов – командирован да следва в Русия – Морско в.у. в Петербург
 Георги Илиев Григориев – з. 1912
 Георги Йорданов Йорданов – генерал, тъст на Любомир Банковски
 Георги Кръстев Бараков – 1910 от ШЗО
 Георги Маринов Касъров – конкурс 1910, з. 1913
 Георги Нейчов Попов – упз
 Георги Ненов х. Стойчев – 1908 г. командирован да следва в Русия – Морско в.инж.у. – Кронщад
 Георги Николов Буюклиев – упз
 Георги Николов Генев – син на ген. Никола Генев, командирован в Кавалерийско в.у. Елисаветград
 Георги Петков Клисуров- упз
 Георги Петров Буков – 1908 г. командирован да следва в Русия – Морско в.инж.у. – Кронщад
 Георги Христов Лобутов
 Герасим Миленков Попов
 Господин Господинов Димитров – 1910 от ШЗО
 Дико Русинов Махони – упз
 Димитър Андреев Богданов – п. 1908
 Димитър Богославов Калев –з. 1918 София
 Димитър Вълчев Марчев – 1910 от ШЗО
 Димитър Георгиев Генчев
 Димитър Георгиев Ходжов – упз
 Димитър Димитров Бошнаков – п. 1908
 Димитър Димитров Димитров – упз
 Димитър Димитров Каролев – упз
 Димитър Димитров Кусев – упз
 Димитър Димитров Яранов – упз
 Димитър Добрев Минков – з. 1916
 Димитър Иванов Горанов
 Димитър Йорданов Тропчиев
 Димитър Климентов Бояджиев – п. 1908, син на ген. Климент Бояджиев
 Димитър Кръстве Митрушев – з. 1915 Криволак
 Димитър Николов Христов – п. 1907
 Димитър Петров Бакърджиев – 1910 от ШЗО
 Димитър Петров Генов
 Димитър Петров Кокошков – п. 1906
 Димитър Петров Кънчев – п. 1908
 Димитър Петров Саулов – упз
 Димитър Петров Шарлаганджиев – упз
 Димитър Радев Радев – упз
 Димитър Райчев Райчев – упз
 Димитър Стефанов Цветков – упз
 Димитър Христов Начев
 Димитър Христов Черкезов – упз
 Димо Атанасов Беров – упз
 Добри Стоянов Палиев
 Драгомир Димитров Сахатчиев – упз
 Драгомир Михайлов Евров – з. 1913
 Евгени Петров Георгиев – п. 1909
 Емануил Станчев Станчев – упз
 Енчо Златев Петров – п. 1909
 Ерусалим Петров Василев
 Жеко Николов Николов – упз
 Иван Атанасов Стефанов –з. 1913
 Иван Гавраилов Грозданов
 Иван Генков Мархолев – син на ген. Генко Мархолев, упз
 Иван Генков Милошев – упз
 Иван Георгиев Алтънов – упз
 Иван Георгиев Герганов – упз
 Иван Георгиев Гергов – конкурс 1910
 Иван Георгиев Фратев – п. 1910
 Иван Григоров Григоров – упз
 Иван Емануилов Йовович – упз
Иван Иванов Багрянов – Завършва като първенец на випуска. Герой от три войни, двукратен кавалер на орден “За храброст” и на още 8 ордена. Министър на земеделието и държавните имоти, адютант на цар Борис III, народен представител. Министър председател (1 юни – 2 септември 1944), убит от Народния съд.
 Иван Иванов Едеров – упз
 Иван Иванов Темистоклиев – упз
 Иван Йовчев Иовчев – упз
 Иван Константинов Минков
 Иван Константинов Пенев
 Иван Марков Марков – упз
 Иван Миланов Миланов
 Иван Милков Хайдутов – конкурс 1910, з. 1913 Щип
 Иван Николов Клисуров
 Иван Николов Ранчев
 Иван Петров Данчов – уволнява се веднага след производството
 Иван Славчев Кесяков – поч.1908 г.
 Иван Спасов Павлов – п.  1907
 Иван Тенев Узунов
 Илия Василев Ризов – упз
 Илия Иванов Халачев – упз
 Илия Наков Люцканов – п.1909
Йордан Андреев Севов – архитект, таен съветник на Цар Борис III, убит от „нар.съд”, упз
 Кирил Славчов Найденов
 Кирил Стефанов Христов –з. 1915
 Константин Викторов Шкуренко – упз
 Константин Димитров Коцев
 Константин Иванов Константинов – конкурс 1910
 Константин Константинов Георгиев – упз
 Константинн Михайлов Минков
 Крум Богданов Торчанов
 Крум Илиев Басмаджиев – конкурс 1910
 Крум Константинов Попов
 Кръстю Иванов Кръстев – упз
 Лазар Търпов Поповски
 Любен Мирославов Момиров – конкурс 1910
 Любен Харалампиев Тошков
 Любомир Иванчев Иванчев – упз
 Любомир Трифонов Сарафов
 Маноил Петров Петров – з. 1913
 Манол Иванов Ангелов –з. 1918
 Марин Илиев Цоловски
 Марко Тодоров Първанов
 Матю Иванов Иванов – упз
 Милое Йованович Банашевич (Черна гора) – п. 1906
 Михаил Стефанов Икономов
 Михаил Тодоров Проданов
 Младен Георгиев Тодоров – упз
 Неделчо Василев Мумджиев
 Никола Анастасов Анастасов – упв
 Никола Ангелов Данаилов
 Никола Захаринов Вълчев
 Никола Константинов Генков
 Никола Михайлов Панов – з. 1913 Щип
 Никола Николов Тотев – п. 1906
 Никола Петров Русев – упз
 Никола Цветков Василев – уволнява се веднага след производството
 Никола Йорданов Павлов –з. 1916 Добрич
 Пантелей Теофанов Хранов – упз
 Панчо Салчов Чернев
 Пенко Николов Николов – упз
 Пенко Николов Пенков – упз
 Пенчо Иванов Божков – упз
 Пеню Борисов Джамбазов
 Петко Василев Дервишев – упз
 Петко Димитров Събев
 Петко Стоянов Махони – п. 1906
 Петър Ангелов Горанов
 Петър Апостолов Апостолов – упз
 Петър Апостолов Стратиев
 Петър Атанасов Лугов – з. 1913
 Петър Георгиев Крушев
 Петър Димитров Димитриев
Петър Иванов Кацаров
 Петър Иванов х. Иванчев – упз
 Петър Костов Костов – упз
 Петър Стефанов Каракунев – упз
 Радуш Цонев Симеонов – упз
 Роман Кирков Лилов – конкурс 1910
 Сава Николов Иванов – командирован да следва в Русия – Морско в.у. в Петроград
 Сава Савов Санков – упз
 Светозар Димитров Митев
 Светослав Иванов Алексиев
 Светослав Константинов Машаров
 Симеон Андреев Блъсков – п. 1907
 Симеон Георгиев Пехливанов
 Симеон Тодоров Ничев
Сирко Петров Станчев – герой от три войни, раняван при Одрин, двоен кавалер на ордена “За храброст”, завършил ГЩ академия, преподавател в ШЗО, завършва дипломация и търговия, адютант на цар Борис III, министър, Народен представител, убит от „народния” съд.
 Сотир Димитров Тешев – упв
 Станислав Атанасов Градинаров
 Стефан Александров Зарзанов – п. 1908
 Стефан Ангелов Димитров –з. 1916
 Стефан Василев Загоров – упз
 Стефан Василев Мечконев- упз
 Стефан Георгиев Кашев
 Стефан Дойчев Каров – 1910 от ШЗО
 Стефан Иванов Желязов – п. 1906
 Стефан Иванов Илев
 Стефан Иванов Кираджиев – упз
 Стефан Малчев Банков – упз
 Стефан Николов Станев
 Стефан Николов Унтерберг – п. 1906, упз
 Стефан Петков Николов
 Стефан Стоев Маринов – упз
 Стефан Трифонов Генов – п. 1908, з. 1916 Кюстенджа
 Стефан Янков Ковачев – упз
 Стоил Йосифов Йосифов – упз
 Стоян Николов Димов – упз
 Тихол Маринов Тихолов – упз
 Тодор Банов Банов – упз
 Тодор Георгиев Тодоров – упз
 Тодор Георгиев Тъпанаров
 Тодор Маринов Шишков – конкурс 1910
Тодор Павлов Кожухаров – Герой от трите войни, два пъти раняван в битка, произведен предсрочно капитан за бойни заслуги, военно-инвалид, преподавател във ВНВУ. Два пъти министър на железниците, пощите и телеграфите, нар. Представител, журналист и писател, убит от „нар. съд”
  Тодор Тодоров Малеев – упз
 Тодор Филипов Панайотов
 Тома Костов Костов -упз
 Трайко Николов Николов -упз
 Фердинанд Андреев Андреев – упз
 Франц Янков Ангелов – упв
 Христо Димитров Бърков
 Христо Димитров Димитров -упз
 Христо Димитров Ламбринов – баща на Дим. Ламбринов от 60-ти вип.
 Христо Димитров Минков – конкурс 1910
 Христо Иванов Велчев – конкурс 1910
 Христо Колев Баев
 Христо Панов Рогозаров – п. 1907, вж. материала за фамилия Рогозарови
 Христо Петров Манев – п. 1906
 Христо Стоянов Божилов – п. 1908
 Христо Тачов Терзиев – упз
 Христо Фиков Фиков – упз
 Христо Христов Желев – п. 1908
 Цвятко Тошев Евстатиев
 Янкул Донков Донков – упз

 

http://edinzavet.wordpress.com/