19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

25 ГОДИНИ: КАКВО?

Сборникът е съставен с материали от научна конферениция, проведена по повод навършването на 25 години от 10 ноември 1989 г.

Конференцията се проведе на 5 и 6 ноември, 2014 г. в ИИОЗ – БАН, гр. София по инициатива на Секция „Социални теории, стратегии и прогнози”.

 

Съставител:

Проф. Иван Кацарски

 

АВТОРИТЕ В СБОРНИКА

Александър Каракачанов, доц. д-р, Университет по библиотекознание и информационни технологии, karaka[email protected]gmail.com

Боян Дуранкев, проф. д-р, Университет за национално и световно стопанство, durankev@yahoo.com

Веселин Босаков, доц. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, vesobos@abv.bg

Виктор Михайлов, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедра Европеистика, viktor_mihaylov@mail.bg

Диана Данова, доц. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН,

Димитър Ганов, гл. ас. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, abutor[email protected]gmail.com

Дмитрий Варзоновцев, доц. д-р, Нов български университет, dvar@abv.bg

Дончо Конакчиев, проф. д-р, Нов български университет, donkonak@abv.bg

Иван Димов, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации, idimov@trud.bg

Иван Кацарски, проф. дфн, Институт за изследване на обществата и знанието, pessoko@yahoo.com

Ивка Цакова, доц. д-р, Университет за национално и световно стопанство, ivkatsakova@hotmail.com

Искра Баева, проф. д-р, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, iskravbaeva@yahoo.com

Камелия Петкова, гл. ас. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието,

Карамфил Манолов, проф. дфн, Институт за изследване на обществата и знанието, karamfil_manolov@abv.bg

Люба Спасова, гл. ас. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, lyuba_spasova@abv.bg

Митко Хитов, д-р, Университет за национално и световно стопанство, mhitov@dir.bg

Пламен Дамянов, доц. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, plamdambg@yahoo.de

Ростислав Давидов, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Реторика”,

Светлана Стаменова, гл. ас. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, stamenova.svetlana[email protected]gmail.com

Рецензенти:
     Чл. кор. проф. д. ф. н. Васил Проданов
     Доц. д-р Борислав Градинаров

Редактори
     Д-р Димитър Ганов

Коректор и оформление
     Д-р Христина Амбарева
     Ива Куюмджиева

ISBN 978-954-9719-78-9