24 май 2022г.

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, СПАСОВДЕН

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

24 АВГУСТ - СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЕВТИХ

С в.  с в е щ е н о м ъ ч е н и к   Е в т и х, родом от гр. Севастопол (Палестина), бил ученик на св. ап. Йоан Богослов. Той обходил много страни и градове като апостол и епископ. Бил гонен, изтезаван и държан в окови. Завършил мъченически своя живот — посечен бил с меч.