22 октомври 2020г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

23 СЕПТЕМВРИ - ЗАЧАТИЕ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА

(Вж. житието на 5 септември)