За овцете в бе-ге

Ставаше дума за овцете, преди Девети септември в някои наши балкански села е имало около 30 000 овце при население в селото около 800 човека. През 80-е години средно в селата на България имаше, в това число и същите села с многото овце, по около 1000 бройки. След 1989, т.е. сега има/няма неповече от 100 овце, като казвам завишената бройка, а в селата с многото овце в миналото те са останали 30-40. Миналата година пропътувах от Северозапад, Плевен, Троян, през Балкана до Пловдив. По пътя никъде не срещнахме животно, каквото и да е. Само в района на Враца циганин изкарваше на паша повече от 50-60 говеда. Това е, заедно с хората намаляват с по-голям темп и животните. А що се отнася до Румъния, тя след 1919г. е приобщила голяма част от Австро-Унгария, поради това показателите ще са значително по-високи от останалите балкански държави. В същото време България е плащала репарации, в т.ч. и с животните си.