Рош а Шана - Еврейската нова година

 

/Рош ха Шана/

С Рош а Шана започва годината в еврейския календар. Този празник е сред най-важните еврейски празници. В България  се отбелязва като религиозен празник за Общността на евреите в България.

Евреите водят летоброенето си от сътворението на света /5773 г. към сег. дата/ и отбелязват Нова година по лунния еврейски календар през есента.

Нова година, или Рош а Шана започва на първия ден на месец Тишри, който по светския календар се пада обикновено към средата на септември – началото на октомври. Отбелязва се на 163-тия ден след Пасха /не по-рано от 5 септември и не по-късно от 5 октомври/.

„Рош а Шана“ се превежда като „главата на годината“. Всяка година на Рош а Шана Бог отново сътворява света и човека в него и тогава хората застават пред съда на Всевишния, като всеки трябва да даде отчет за изминалата година, да се разкае за извършените лоши дела и по този начин да се върне към Бога.

Има предание, че в дните на Рош а Шана Бог отбелязва в Книгата на живота, каква съдба очаква през идващата година всеки човек: “ Кой ще живее и кой ще умре, на кого е отреден покой и на кого – скиталчество, за кого ще е благополучието и за кого – терзанията, кой ще е беден и кой – богат”. Искрената вяра, че Бог желае на всеки добро и благополучие, превръща този ден в празник.

Новогодишният празник е и време за анализ и равносметка на извършеното през изминалата година и за подготовка за новата година. Размишлявайки за бъдещето, евреите се молят за мир, съгласие, здраве. Звукът на шофара /рог на овен/ призовава: “Пробудете се вие, дремещите, които в безсмислие пропилявате отпуснатите ви години. Прозрете в душите си и направете по-добри делата си!”

С Рош а Шана започва 10-дневният период, наречен “Дни на трепета” ("йомим ха-нораим, който завършва на Йом Кипур – Денят на всеопрощението и изкуплението. Вярващите имат 10 дена за обмисляне на постъпките си, за поправяне на допуснатите грешки и за разкаяние. Чак след Йом Кипур Божественото решение окончателно се утвърждава и се определя съдбата на всеки за новата година.

Рош а Шана се празнува в продължение на два дни – на 1-во и 2-ро число от еврейския месец тишри.

На този ден хората си подаряват подаръци, изпращат поздравителни картички на тези, които са далеч.

Празничната трапеза

Семейството се събира около масата, украсена с традиционни празнични ястия. Разбира се, всеки иска идващата година да е добра за него, “сладка”. Ето защо на този ден на трапезата се поднасят много блюда, символизиращи пожеланието  за “пълна”, щастлива година. В зависимост от местните традиции тези блюда може да варират, но почти навсякъде еврейските семейства поднасят:

Риба – символ на плодородието;

Глава /рибя или агнешка/ -  за да сме начело, като главата, а не в опашката;

Моркови на шайби – по форма и цвят да напомнят на златни парички, богатство;

Кръгла, сладка хала /обреден хляб като козунак с ябълки и мед/ -  за да е пълна/сита/ и здрава годината. Халата задължително трябва да присъства на трапезата;

Плодове и зеленчуци - за обилен урожай;

Ябълки и мед – за да е сладка и щастлива годината.

Празникът започва вечерта, тъй като в еврейския календар дните се отброяват  не от настъпването на утрото и не от полунощ, а от залез слънце.

Празничната вечеря започва с хала, потопена в мед, След нея се ядат резенчета ябълка, потопени в мед – познатите символи ябълка и мед напомнят за същността на човека. Ябълката е символ на забранения плод и грехопадението, а меда на обетованата земя, в която текат “мед и мляко“.

Снимка: apetitno.net

На масата трябва да присъстват още:  цвекло, праз, зеле, фурми, тиква, нар (за който се смята, че съдържа 613 зърна – броя на заповедите в юдеизма ).

След празничната вечеря се извършва обредът “ташлих” /изхвърляне, пречистване/ - всички отиват на брега на река, езеро или друг воден басейн, пеят псалми, отправят благословии и изтръскват краищата на дрехите си (обръщат джобовете си или хвърлят трохи хляб). Така ритуално се изхвърлят, а после отнасят от водата всички натрупани през годината грехове.

Ако първият ден на Рош а Шана се пада в събота, извършването на ташлих се пренаса на втория ден.

 

* * *

Повече за религиозната и обредна  същност на празника може да прочетете тук: