19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

СЕЛA ЗА ПРОДАН

АНОТАЦИЯ

 

Книгата предлага многообразни гледни точки към социално-икономическата и демографска ситуация в българските села, както и размисли за съдбата на обезлюдените и изоставени селища. Поставя въпроси, очертава проблемни кръгове, насочва към изводи и възможни решения. Дискутират се теми, свързани с разпореждането и стопанисването на земеделската земя, нагласите за продажба на земеделски имоти, както и състоянието на пазара на земя в България.

Текстовете в книгата са главно въз основа на изнесените доклади на проведената през месец юни 2014 г. традиционна годишна конференция по проблеми на българското село.

Тази книга е и израз на дълбока благодарност и преклонение пред паметта на големия изследовател на българското село проф.дсн Веска Кожухарова-Живкова, която повече от 20 години бе вдъхновител, неуморен организатор, душа и сърце на ежегодните конференции, посветени на селото и руралната социология.

СЪДЪРЖАНИЕ

Минка Анастасова и Нона Маламова Демографска проекция и обезлюдяването на българските села до 2020г.

Геновева Михова Феноменът „села за продан“ и демографските трансформации в българското село

Росица Рангелова Селското стопанство като фактор за промени в българското село

Таня Неделчева Битийната вкорененост на българското село

Пенка Найденова Търсене и предлагане на стоката „село“ или предателство с националното богатство?

Максим Мизов – Четвъртвековната продажба на българското село

Светлана Стаменова Завладяването на земя в периода на глобализацията - световни практики и българският опит

Боян Ерменов Българското село – под пресата на сериозни и многопластови проблеми (само продажбата ли е вариант)?

Галина КолеваПазарни ниши за българското село традиционни и ситуативни траектории

Мария В. Шишманова Села за продан или модел за съхранение и грижа

Богдана Тодорова “Новите актьори” в българското село

Красимира Трендафилова Продажбата на села – оцеляване или фалит?! (нови идеи и стара реалност)

Цочо Златков Българското село постоянният губещ

Петрана Стойкова Бягството” от селото в област Благоевград

Камелия Петкова Обезлюдяването на българското село отблизо: случаят с. Крушовица, община Елин Пелин

Румяна БуджеваУмиращите села на северозападната граница (паралел между съдбата и състоянието на Граничните български и сръбски села)

Евелина Трайкова Схеми за неправомерен пласмент на селскостопанска продукция без ДДС

Вяра Ганчева Eкосистемните услуги и устойчивото развитие на селските райони

-----------------------------------------------------------------------------------------

-Изображението на “Знака на българина” (кончето) е взет от съобщението "Прабългарски амулети от Македония и Сърбия" от Живко Аладжов в списанието за балканска археология "Старини", бр.1 от 1999 година.

 

СБОРНИКЪТ