Последни статии

Последни статии

Светослав Шиваров

8 декември 2018 г. 14:03:03
Илияна Ракиловска

Роден на 7 февруари 1944 г. в Созопол. Завършва право в Софийски университет "Кл. Охридски". Работи като районен прокурор в Поморие, в системата на народните... още в галерията

Последни статии

Лидия Шулева

8 декември 2018 г. 13:16:42
Илияна Ракиловска

Лидия Сантова Шулева  е родена на 23 декември 1956 г. във Велинград. Завършила е електроника в МЕИ (сега Технически университет) (1974-1979). 1994-2000 - магистратура по... още в галерията

Последни статии

Стефан Стоянов

8 декември 2018 г. 13:02:35
Илияна Ракиловска

Роден на 16 септември 1954 г. в София. Завършва математика в СУ "Св. Кл. Охридски". Кандидат на математическите науки Хоноруван асистент във Висшия икономически... още в галерията

Последни статии

Огнян Сапарев

8 декември 2018 г. 12:55:04
Илияна Ракиловска

Огнян Стефанов Сапарев е роден на 14 август 1942 г. в София. 1967 - Завършва философия и славянска филология в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". 1968-1970 -... още в галерията