Воля за България, движение

Движението /за национално оцеляване/ "Воля за България" е учредено на  21 юни 1994 г., а регистрация е получило през октомври с.г. (ф.д. № 18555/94).

Представлява се от двамата си съпредседатели Христо Смоленов и Йордан Величков.

Седалище: София, община "Триадица", бул. Витоша 4.

 

Лица, участвали в ръководните органи на движението:

Александър Миланов Александров,

Здравка Ангелова Константинова,

Йордан Петров Величков,

Любка Захариева Иванова,

Методи Григоров Недялков,

Николай Александров Хайтов,

Роберт Христов Йорданов,

Румен Димов Дечев,

Стайко Колев Трифонов,

Христо Панчев Смоленов,

Чавдар Кръстев Кръстев.  

 

Формацията участва  в парламентарни (1994) и местни (1995) избори в рамките на коалицията Патриотичен съюз (Партия Либерали, Движение Воля за България, ПК Демократичен съюз на жените).