19 август 2018г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Нова ниша

Ниша
Ниша
Снимка: Петко Симеонов

 

Поредният гроб. Вижда се добре полукръглата ниша в стената на камерата.