Нова малка

Нова малка
Нова малка
Снимка: Петко Симеонов

 

Отново малка погребална камера.