село Гняздово и река Арда

снимка Венцислав Стайков