19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Ново примерно райониране и изборна система

 

Положението днес. При всички смесени изборни системи, а и при използваната у нас от 1991 г. пропорционална система, стои въпросът с районирането. Тук можете да се запознаете с виждането на проф. Михаил Константинов >>>>>>>>>>>>>>>