Кадри от Пловдив - ІІ

Кадри от Димитър Ненкин, 6 септември 2013 г.