Път: : Кой кой е : С

Огнян Сапарев

Огнян Стефанов Сапарев е роден на 14 август 1942 г. в София.
1967 - Завършва философия и славянска филология в Софийския университет "Св. Кл. Охридски".
1968-1970 - аспирантура по теория на литературата; редактор в сп. "Септември", сп. "Пламък", в. "Литературен фронт"; в Държавно обединение "Разпространение на филми" и Студия за документални филми към Българската телевизия.
1973 - асистент в Пловдивския университет.
1978 - доцент.
1988 - старши научен сътрудник в Българската академия на науките.
1983-1988 - лектор в университета "Л. Йотвьош" в Будапеща.
1991 - председател на Българската национална телевизия.
1993 - ръководител на катедра "Българска литература" в Пловдивския университет.
2001 - депутат в 39-от народно събрание с листата на Коалиция за България.
Ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" /до 2004 г/.

Член на Съюза на българските филмови дейци и на Съюза на българските писатели.

Книги: "Литературни проблеми" 1979; "Изкуство и масова култура", 1978; "Литература и интерпретация", 1989; "Фантастиката като литература", 1990; "Хроника на илюзиите", 1993.

Ползва полски, руски и немски език.
Хоби: гребане - кану-каяк.