Път: : Кой кой е : Б

Кирил Бояджиев

Роден на 21 ноември 1946 г. Син на аптекарка и търговец.
Завършва медицина през 1974 г. Патологоанатом, преподавател в Медицинска академия.

Членува в РДП от май 1990 г.

Председател на местната партийна организация на РДП в община "Оборище" в София. Член на НПС на РДП до 1995 г. /27-мия конгрес/ , когато настъпва разцепление сред членовете на партията по въпроса за напускане или оставане в СДС/lпартия/. Кирил Бояджиев оглавява РДП извън СДС/впоследствие с името Свободна радикалдемократическа партия/.

Бояджиев е първи председател на Св.РДП и член на НПС /последни данни 1999 г./