Път: : Списъци : КТБ

Цесии

Синдиците на фалиралата КТБ публикуваха списък на физически и юридически лица, които са се възползвали от операцията цесия в банката.