Колани и пафти

Пафти, с. Свирачи, 1878 г.
Пафти, с. Свирачи, 1878 г.

 

 

Пафти

Пафтите са типично българско украшение.

Повече образци можете да видите тук...