19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Оръдия на труда

Харпун
Харпун
Чук
Чук

 

Според археологическите данни жителите на Езерния град са се занимавали със земеделие, животновъдство, лов, риболов.  Те са отглеждали говеда, свине, овце, кози и кучета. Сигурно и котки, но костни остатъци поне до края на 80-те години не са намирани. Ловували са благородни елени, сърни, диви свине, диви коне, диви магарета, язовци, диви зайци, птици. От езерото и морето са ловили риба и костенурки.

Те са плавали по езерото и вероятно по морето. 
 

Тодор Димов:
"Костен харпун от селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро (V хил. пр. Хр.) - каменно-медна епоха, култура Варна."

"Каменен чук от същото време."