Списък на пропуски в КТБ

Това са списъци на пропуска в КТБ, така както са в тетрадката на служебното лице.