Снимка за настроение

Снимка ей така
Снимка ей така
Снимка: Петко Симеонов

Тази снимка я помествам само за настроение. Шофирам и се питам:

Защо у нас нито преди време Живков, нито след време - Попов и тъй нататък, разбират ролята на пътищата за развитието на страната?

Нито една от нашите БКСДНВАТГЕРП (тук са всички нужни букви) не казва: наш приоритет е пътната инфраструктура.

Не са виждали как е по Света? Смятат, че валидното за другите не важи за нас?..

Били сме бедни? Тъй ли?

Ще разкажа два случая от 1991 година.

Поради причини, за които тук няма място, като директор на Агенцията за чуждестранна помощ поканих френски екип от експерти да оцени нуждите на страната от лекарства, апаратура и санитарни материали. Екипът беше със санкцията на министър Кушнер. Френското правителство се ангажира. Бяха около двайсет души. Ходиха по министерства, по болници, по фармацевтични предприятия, по аптеки, по почивни станции. Близо месец проучваха. Представиха доклад. (Би трябвало да се съхранява в архива на АЧП.)

Бях го чел, когато се събрахме да го обсъдим (продължава при следващата снимка).