19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Книжка осма на списание "Младеж" от 1967 година

 

Това е сигнална книжка на брой осми от 1967 година. Разни началства се възмутиха. Тиражът беше спрян и изгорен, главният редактор - уволнен, редакционната колегия - разтурена.

На всички нас - прегрешилите автори и редактори, беше размахан пръст.

Още...