Самуил върна българите в средновековието

Самуил върна българите в средновековието - 1 април 2004,  Утрински вестник, Македония

Откриването на граничния камък с надпис от времето на цар Самуил върна някои български кръгове в средния век. Този факт може да се обясни не само с голямата еуфория сред българите, а и с изявленията и становищата, които могат да се причислят само към тези мрачни времена.

>>> цялата статия