Среден пъстър кълвач

снимка и определение Yanko Yankov Photography