Чавдар Кюранов

Чавдар Кюранов
Чавдар Кюранов
Снимка: Пресфото БТА, Живко Ангелов

Една от значимите фигури в началото, след падането на Тодор Живков, беше Чавдар Кюранов.
 
Роден на 16 май 1921 г. в София.  Завършил Американския колеж и право в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" преди 9 септември 1944 г.  Професор, доктор на философските науки.   Бил е представител на България в Икономическата комисия на Европа в Женева към ООН.

В периода 1984-1988 г. ръководеше секцията по "Социология на труда" в закрития от днешното ръководство на БАН Институт по социология. Автор е на множество научни публикации предимно по социология на труда.

Той беше един от учредителите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България (3 ноември 1988). Беше противник на участието на клуба в СДС и противник на самото СДС, но с решение на Координационния съвет участва в синята делегация на Кръглата маса на първото консултативно и подготвително заседание, когато се обсъждаха процедурните правила. Неговото присъствие беше неоценимо полезно, защото обясни на делегацията на СДС някои особености на преговорния процес. След това заседание той напусна СДС.

Кандидат на БСП през 1990 г. за президент. От 1990 до 1998 г. беше член на Висшия съвет на БСП и председател на Обединението за социална демокрация /ОСД/ в БСП. Депутат в 7-ото велико народно събрание, в 36-ото, 37-ото и 38-ото народни събрания с листата на БСП. Един от радетелите за развитието на България като неутрална държава.