Път: : Кой кой е : М

Милети Младенов

Милети Младенов
Милети Младенов
Снимка: Klassa.bg

Проф. Милети Младенов е роден на 23 април 1943 г.

Преподавател в Университета по национално и световно стопанство от 1975 г..

 

Преди въвеждането на валутния борд няколко години (1991 до 1996 г. ) е подуправител на БНБ. Алтернативен гуверньор за България в Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

През 1997-1998 г. е председател на Съвета на директорите на консултантската фирма "Вектор Капитал".

От 1999 до 2003 г. е председател на Управителния съвет на Гаранционен фонд "Задължително застраховане".

От 2005 г. оглавява Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Издал е няколко книги по финанси и учебници за банковото дело.
Преди време е превеждал френска поезия като хоби.

Женен. Говори отлично френски и английски език.