19 август 2018г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

"Родина", Военнопатриотична лига

В медиите се съобщава, че  на 29 март 2009  ще се учреди Военно-патриотична лига "Родина".

Сред целите й са:

  • възстановяване на морално-патриотичните ценности;
  • военно-патриотично възпитание на младежта.