Слепок

снимка Иванка Кръстева

Radi Marinov: Слепокът (Anguis fragilis), наричан още и крехар, е вид безкрако влечуго, външно много напомнящо на змия, въпреки че всъщност принадлежи към подразред Гущери (Sauria).

Вероятно същият, макар че на снимката цветът му е различен, на 18 май 2014: