Нишата

Нишата
Нишата
Снимка: Петко Симеонов

 

В северната стена на камерата има друга ниша. За какво е служила?

Дарове? Храна?

Тя не е до бичата глава, символа на Отвъдното. Нишата е предназначена за покойника. Онези хора са персонализирали преминалия  Отвъд. Той е оставал разпознаваем и свой.