22 октомври 2021г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Анализи от 1998

АНАЛИЗИРАТ СЕ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ