Бележка за АЧП в "Голямата промяна"

Бележка, отнасяща се до Агенцията за чуждестранна помощ, поместена в документалната книга Петко Симеонов "Голямата промяна" (2006), с.966-967. (ВИЖ И ДРУГАДЕ ЗА АГЕНЦИЯТА - ОТЧЕТА ЗА 1991 ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИСТИГНАЛИТЕ ПОМОЩИ) 
   
 "Не само че нямахме „реална икономическа опора“*. Ценностите, които се изповядваха сред част от неформалите, сред основни фигури на СДС, сред журналисти, анализатори и прочие, често бяха в грубо противоречие с характера на икономическите промени. Като пример ще посоча един случай: През зимата на 1990-91 година ("лукановата зима") съществуваше остър недостиг от хранителни стоки. От тогавашното ръководство на СДС решихме да се намесим. Със съдействието на наши приятели от чужбина направихме опит да заобиколим господството на БСП в икономиката и оттам в процесите на формиране на предприемаческо съсловие. Като използвахме президенстката институция (от 1 август 1990 година Желев беше президент) и участието си в правителството на Попов (от края на декември 1990), се договорихме с Европейската общност, САЩ и Япония България да получи чрез СДС продукти за масово потребление във формата на помощи, подлежащи на търговска реализация. Целта беше двойна - да покрием дефицита и покажем силата си пред избирателите и да потърсим социалната си опора в начеващите бизнесмени, като им отпускаме безлихвени продуктови кредити. Продуктов кредит получаваше всеки бизнесмен (без изключение - всеки!) само срещу документ за регистрация на фирма. Цялата операция срещна яростна съпротива не само от структури, кантролирани от БСП (отказ на държавните фирми - всички фирми, освен току-що основаните, бяха държавни - да ни сътрудничат с транспорт, складове и прочие), но и от активисти на СДС (в основата лежеше обвинението, че продаващите помощите, т.е. използващите продуктовите кредити, били забогатявали). В качеството си на заместник-председател на СДС, аз бях директор (януари 1991 - юни 1992) на Агенцията за чуждестранна помощ и ръководех тази първа мащабна акция на СДС по стимулиране на частния бизнес, т.е. в търсенето на "реалната икономическа опора". Тук няма да описвам как попаднах в положението на човек, който е раздал ограничена бройка вибратори** в девически манастир."

 

ВИЖ ОЩЕ ЗА АГЕНЦИЯТА - ОТЧЕТА ЗА 1991 ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИСТИГНАЛИТЕ ПОМОЩИ


--------------------------------------------------------------------------------

* Става дума за "първото СДС". СДС нямаше икономическа опора

** Клеветите срещу мен като директор на Агенцията за чуждестранна помощ предизвикаха започването на прокурорска проверка (пр.пр. № 2798/93 на ССлС). С постановление на Градската прокуратура - София от 3 ноември 2006 година наказателното производство беше прекратено "поради невъзможност за обосноваване на обвинителна теза".