Членове на кабинета

Министри в правителството на Димитър Попов
 
Министър-председател 
 Димитър Попов
 
Зам.-председатели на МС:
- Александър Томов,
- Виктор Вълков,
- Димитър Луджев
 
Министри:
- Иван Костов – министър на финансите
- Иван Пушкаров – министър на индустрията, търговията и услугите
- Атанас Папаризов – министър на външноикономическите връзки
- Веселин Павлов – министър на транспорта
- Пенчо Пенев – министър на правосъдието
- Йордан Мутафчиев – министър на отбраната
- Виктор Вълков – министър на вашните работи
- Христо Данов – министър на вътрешните работи
- Борис Спиров – министър на земеделието и хранителната промишленост
- Димитър Воденичаров – министър на околната среда
- Емилия Масларова – министър на труда и социалните грижи.
- Георги Фотев – министър на науката