Открито писмо на Европейски институт - ПОМАК



"ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ - ПОМАК осъжда остро появилите се напоследък многобройни негативни коментари в електронните и печатни издания по адрес на Помаците в Република България. Ние от ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ - ПОМАК" се противопоставяме на опитите за насаждане на етническа омраза от определени кръгове, които правят асоциации на някои политически фигури с помашкия етнос.

Дължим да уведомим обществеността на област Благоевград, че лицето Муса Палев, назначен за областен управител на област Благоевград, не представлява помаците в областта! Г-н Палев е представител на ДПС, а не на помаците, поради което настояваме неговото име да не се свързва с помаците, а и омразата към ДПС да не се излива върху честните и трудолюбиви помаци от областта!

Като доказателство на казаното по-горе, предоставяме на Вашето внимание писмо, изпратено от ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ - ПОМАК до 41-во НС на Република България на 23 ноември 2012 г., от което е видно, че г-н Муса Палев, депутат в предишното НС не е отговорил положително на поставеното от нас питане.

Ето и част от питането ни:

"В тази връзка, моля да поставите въпрос и питане към всички действащи в момента народни представители, които писмено и публично да декларират има ли в 41-то Народно събрание народни представители, определящи се по етнически признак като помаци, за да имаме възможност да отправим тези конкретни въпроси към тях, тъй като смятаме, че те ще разберат и ще проумеят тези и други поставени от нас въпроси най-добре с оглед на тяхната родова и общностна памет и принадлежността им към тази общност.

На базата на очаквания в едномесечен срок отговор от Вас, ще приемем за вярно това Ваше становище и писмен отговор за наличие или липса на такива представители от общността и етноса на помаците, с което всички ние да можем да покажем едно демократично и европейско мислене по въпросите за общностите, малцинствата и интеграционните процеси, необходими за развитието и просперитета на България като пълноправен член на Европейския съюз".

Надяваме се, че обществеността от област Благоевград ще прояви разбиране и повече няма да свързва името на наложения отгоре областен управител Муса Палев с помаците. Той е лицето на ДПС, а не на помаците!".

юни, 2013