Величка Тодорова: Квартал Остромила - междублокови пространства

....Пример за разширяване пределите на Пловдив е новата обособена част на квартал „Южен” – „Остромила”, намираща се в близост до квартал „Беломорски”, който също е сред новите в града. Допълително се увеличава общинската площ, благодарение на прилежащите към община Пловдив селца, които са изключително китни и са често предпочитани за живеене, тъй като се намират в близост до града, но са достатъчно далеч от шума и хаоса на урбанизираната среда....
 
 
Целия текст виж на PDF файла.
Files