Българо-македонски отношения

 

 

След референдум и приемане на нова конституция през 1991 г. Република Македония се отделя от бивша Югославия и е провъзгласена за независима и суверенна парламентарна република. През 1993 г. Република Македония е приета за член на ООН под временното име "Бивша югославска република Македония". Развитието на международните й контакти получава тласък след подписването на Временно споразумение за нормализиране на отношенията с Гърция през 1995 г. Същата година Република Македония е приета за пълноправен член на ОССЕ и на Съвета на Европа. От декември 1992 г. тя е член на Международния валутен фонд. Пълноправното членство на страната в ЕС и в НАТО е нейна стратегическа цел.

Република Македония е парламентарна република, начело с председател на републиката, с мандат от 5 години. Избира се директно. На 28 май 2004 г. за президент на Р Македония е избран Бранко Цървенковски.

Изпълнителен орган в държавата е правителство начело с председател на правителството. Висш законодателен орган в страната е Събранието, което се състои от 120 депутата, избирани за 4 години. Народните представители се избират на общи и преки избори след тайно гласуване. Сегашният състав е избран на общите избори през м. април 2009 г. В момента в парламентът има представители на коалицията на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ.

Парламентарният живот в Р Македония се ръководи от основните демократични принципи и условия, успоредно с изискванията, залегнали в Охридското Рамково споразумение от 13 август 2001 г.

Република Македония  следва политика на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество с Република България.

На 15 януари 1992 г. България първа официално признава  Република Македония като независима и суверенна държава.

На 22 февруари 1999 г. в София бе подписана Декларация на министър-председателите на двете страни, която изрази общата воля за развитие на всестранни приятелски отношения межд Република Македония и България, за съвместни усилия в укрепването на разбирателство, мир и стабилността в региона на Югоизточна Европа.

На 12 септември 1992 г. бяха открити генерални консулства на двете държави, съответно в Скопие и в София. Българското генерално консулство в Скопие започна да функционира от октомври 1992 г. На 21 декември 1993 г. България и Република Македония установяват дипломатически отношения на равнище посолства.

Като балканска страна членка на Европейския съюз и НАТО, при това непосредствено граничеща със Западните Балкани, България има особената отговорност да гарантира  постигането от страните кандидатки от региона на съвременните евростандарти за добросъседски отношения, както и да постави на здрава и трайна основа двустранните отношения между България и Република Македония в интерес не само на гражданите на България но и на гражданите на Република Македония, както и на успешното развитие на балканския регион като модерен и проспериращ дял на Обединена Европа.

Договорна-правна база.

Съвместна декларация на министър-председателя на Република България и председателя на правителството на Република Македония (подписана в София на 22 февруари 1999 г.) 

Консулска конвенция между Република България и Република Македония Подписана в София на 22 февруари 1999 г., в сила от 23 март 2000 г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите (подписан в София на 22 февруари 1999 г., в сила от 5 юни 1999 г. )

Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (подписана в София на 22 февруари 1999 г., в сила от 24 септември 1999 г.

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за международни автомобилни превози (подписана в София на 22 февруари 1999 г., в сила от 12 юни 1999 г. )

1999 г., 22 февруари - Подписана в София Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Република Македония. В сила от 8.06.1999 г.

Протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Република Македония (подписан в София на 22 февруари 1999 г., в сила от 22 февруари 1999 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за свързване на железопътните мрежи на двете страни (подписана в Скопие на 12 март 1999 г., в сила от 23 юни 1999 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област (подписана в Скопие на 14 юни 1999 г., в сила от 15 юли 2000 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за откриване на два нови международни пътни гранични контролно-пропускателни пункта между двете страни (подписана в Скопие на 14 юни 1999 г., в сила от 13 септември1999 г.)
Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката (подписано в Скопие на 25 март 2000 г.)

Споразумение за изграждане на далекопровод Дуброво (Република Македония) - Радомир (Република България) (подписано в Скопие 2000 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по българо-македонската държавна граница (подписана в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 8 март 2002 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за мерките за предотвратяване и решаване на гранични инциденти по българо-македонската държавна граница (подписана в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 8 март. 2002 г.)

Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония (подписан в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 7 април 2002 г.

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на културата (подписана в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 8 март 2002 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката (подписана в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 8 март2002г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на туризма (подписан в Скопие на 15 май 2000 г., в сила от 7 април 2002 г.)

Протокол относно определяне насоките, начините и реда на сътрудничеството в областта на граничния контрол и противодействие на нелегалната миграция между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония (подписан в София на 19 юни 2000 г., в сила от 19 юни 2000 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука (подписано в София на 20 октомври 2000 г., в сила от 23февруари 2001 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (4 юни 2001 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимно признаване на документите за образование и научни степени (подписана на 4 юни 2001 г., в сила от 8 март 2002 г.)

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001-2003 година (подписана в Скопие на 14 ноември 2001 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, незаконната миграция и други престъпления (подписано в Скопие на 26 февруари 2002 г.)

Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване и Административно споразумение към него (подписан в София на 6 февруари 2003 г.)

Спогодба между правителството на Р България и Р Македония за откриване на Културно-информационен център на Р България в Скопие и на Р Македония в София (подписана в Скопие на 18 април 2003 г.)

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция (подписан в София на 30 август 2004)

Спогодба между правителството на Р България и правителството на Р Македония за откриване на нов международен пътен граничен контролно-пропускателен пункт между двете страни (Невестино-Делчево) (подписана в Скопие на 18 октомври 2004 г.)

Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицираната информация. (подписано на 7 октомври Споразумение за гранично-полицейско сътрудничество (3 юни 2006 г.)

Споразумение за взаимни пътувания на гражданите (подписано на 3 ноември 2006 г. в София)

Протокол към Договора за взаимна защита и насърчаване на инвестициите (подписан на 3 ноември 2006 г. в София)

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Република Македония (подписан на 22 янаури 2008 г. в София)

Факт е че по времето на владата на Любчо Георгиевски има много добра сътрудничество между България и Македония и по това време двете страни са подписали най-много договори и братските народи са се сближили. След това с новата влада има пак обърщтане на курса за братско развитие между народите. От 2005 год. насам към 50000 Македонски граждани приемат Българско гражданство, безпорно е че повечето от тях го правят от икономическа полза но има такива и който заради етнически причини са взели българско гражданство.

В двустранните отношения с Република България,Македония се стреми на основата на развитието, укрепването и задълбочаването на добросъседските отношения да поддържа активен политически диалог на най-високо равнище; да установява работещо сътрудничество между отрасловите министерства на двете страни; да увеличава стокообмена и туристическия поток; да реализира инфраструктурни проекти от общ интерес да сътрудничи в рамките на региона.

 

Никола Манасиевски

23.10.2012