19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Синитево' 96 - новото социално разслояване в българското село

СИНИТЕВО '96. Новото социално разслояване в българското село (монография)

 

©Авторски колектив -  Станка Добрева, Галина Колева, Мариана Драганова, Красимира Трендафилова, Веска Кожухарова-Живкова,  ръководител - професор Николай Тилкиджиев

©Издателство "Омда", 2008

ISBN 978-954-9719-06-2

 

>>към съдържанието