Партизан за бой се стяга

Съществувала е въоръжена и политическа съпротива срещу участието на България във войната на страната на Оста и против присъствието на хитлеристки войски в България.

В България е имало политически сили и личности, които са участвали във Втората световна война на страната на Антифашистката коалиция. Те са водили въоръжена и политическа борба срещу Оста, което означава - срещу управляващите прохитлиристки правителства.

Въоръжената съпротива се е водила от партизанско движение и бойни групи.

Особена активност в нейното организиране проявява комунистическата партия, но значителна част от партизаните и членовете на бойните групи не са нейни членове.

Политическата съпротива срещу прохитлеристката политика на правителството и Двора се води предимно от демократично настроените политици и общественици. Те са легални, членуват или не в забранени партии, и използват влиянието си в разговори, заемани позиции, публичното им отстояване.

Политическата съпротива има основна заслуга за спасяването на българските евреи от депортация в лагерите на смъртта.

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И РЕАЛИИ

Партизани, наричани още шумкари – нелегални, пребиваващи предимно извън селищната среда, откъдето организирано извършват различни диверсионни акции.

Член на бойна група – нелегален или легален, издирван (регистриран) или не от полицията, който участва в организирани акции за разпространение на информация, извършване на саботажи, убийства на лица, свързани с властта.

Ятак – легален гражданин, който помага на партизани и членове на бойни групи с храна, облекло, подслон, информация, технически средства, доставка на муниции и оръжие.

ЗЗД – Закон за защита на държавата. Основен нормативен документ, който дава представа как се структурира легалното пространство. Конституцията е суспендирана от 19 май 1934 г. Държавата се управлява чрез наредби-закони, изразяващи волята на Царя.

РП (к) – Работническа партия-комунисти. Така се нарича по това време БКП (Българска комунистическа партия). До 10 ноември 1989 от ЦК на БКП не намират за нужно да регистирарат в съда промените в наименованието, ръководството, програмата и устава на партията през годините. Заради това биха имали големи неприятности, ако СДС и опозицията като цяло не бяха кадрово, организационно и идейно крайно немощни.

Отечествен фронт (ОФ) – Антифашистка коалиция, инициирана от комунистите. В началото в нея влизат БЗНС „Пладне“, БСДП, Звено и независими. Тази коалиция взема властта на 9 септември 1944 г.

СССР – Съюз на съветските социалистически републики. Името на Руската империя след вземането на властта от болшевиките през 1917 г. Нарича се още и Съветски съюз.