Ждрелото на река Ерма при Трън

снимки - Vladi's-Photoshoot

фотография и фотосесии

Ждрелото на река Ерма при Трън е обявено за защитена територия през 1961 г. Включено е в списъка на 100-те национални туристически обекти.

снимка Виктория Георгиева

Тунел на екопътеката при ждрелото на р. Ерма